Holdninger til byræve i Højbjerg

Om undersøgelsen

I juni 2008 foretog Naturhistorisk Museum en lille undersøgelse i Højbjerg, hvor museet vidste, at der var byræve. Alle husstande inden for en afstand af 200 m fra rævegraven fik et brev med spørgsmål om, hvorvidt de havde kendskab til rævene, om de var positive eller negative over for byræve, og om de havde været generet af rævene.

Stor svarprocent

Af de 205 spørgebreve kom 115 breve tilbage med svar, dvs. 54% - en ganske overvældende svarprocent, som vi er meget taknemmelige for. Det giver os et rigtigt godt materiale at arbejde med. Med mange af svarbrevene var der fotos, som folk havde taget af rævene i deres have.

Mange kendte til rævene

Hos 109 af de 115 husstande, som svarede, kendte man til rævene i kvarteret, heraf havde 21 endda kendskab til, hvor graven var placeret. Vi kan ikke vide, om de 90, som vi ikke har hørt fra, har undladt at svare, fordi de ikke kender til rævene. Undersøgelsen viser, at museet med ret stor sikkerhed kan spørge haveejere og få et kvalificeret svar, når andre områder af byen skal undersøges for ræve, for ræve er dyr, som folk bemærker. De fleste kunne både huske dato og klokkeslæt for, hvornår de havde set ræven sidst. Det er imponerende, og det gælder formentlig ikke for ret mange andre dyr.

Holdningen til rævene

Godt 60% havde en holdning til rævene, mens ca. 40% var neutrale. Af de 60%, som havde en holdning, var ca. halvdelen positive og halvdelen negative.

Få gener af rævene

Ca. 80% meddelte, at rævenes tilstedeværelse ikke generede dem, mens 20% direkte eller indirekte følte sig generet. Flere af dem, som følte sig generet, angav som grund, at de var bange for rævene, fordi de kom for tæt på. Byræve er ofte så tillidsfulde, at de skaber utryghed. Rævene er imidlertid hverken syge eller aggressive, de er bare nysgerrige. Andre årsager, der blev givet var, at rævene så ”bryske ud”, stjal høns, spredte sygdomme, lagde ekskrementer på græsset, og at de angiveligt skulle æde katte og pindsvin eller løbe væk med skraldepose eller andre ting.

Læs mere i artiklen: Holdninger til ræve i et villakvarter i Aarhus

Gratis i det grønne

Kom med på gratis guidede naturture - i Aarhus, i Mols Bjerge og i din baghave.

Se mere i kalenderen

Naturhistorisk Museum · Wilhelm Meyers Allé 210, Universitetsparken, 8000 Arhus C · Tlf 86129777 · nm@nathist.dk · www.nathist.dk