Harer ved højlys dag midt i Aarhus

Normalt forbinder man haren med åbne marker og anser den for at være et sky dyr, der mest ses i skumrings- og nattetimerne, måske i skæret fra billygterne en sen aften på landevejen. En undersøgelse i juli 2007 i samarbejde med Århus Stiftstidende, hvor aarhusianerne gennem en artikel blev opfordret til at meddele til Naturhistorisk Museum, hvad de havde set af bydyr, vidnede imidlertid om, at harer kan ses ved højlys dag midt Aarhus by.

Museet fik over 20 henvendelser om harer, hvoraf mange var set i græsrabatter og på plæner i den indre by. Harerne tog ifølge iagttagerne ikke notits af forbipasserende biler og fodgængere.

Selv om undersøgelserne ikke giver noget tal på størrelsen af byens harebestand, er det bemærkelsesværdigt med de mange harer i byen. På landsplan er harebestanden gået stærkt tilbage. Ifølge

vildtudbyttestatistikken fra Danmarks Miljøundersøgelser er antallet af nedlagte harer gået fra ca. 400.000 til 80.000 i løbet af de seneste 60 år. Årsagen til denne tilbagegang menes at være effektivisering af landbruget, ændring i afgrøderne og den effektive bekæmpelse af de ukrudtsplanter, som haren lever af. Læs mere på dmu.dk

Hvorfor er harerne i byen?

I byer og villakvarterer finder harerne store græsarealer og ukrudtsplanter. Harer er især almindelige i industriområder, hvor der er tradition for store plæner omkring fabrikker og andre virksomheder, men harerne færdes også i folks haver, i parker og i græsrabatter langs vejene. Byen giver åbenbart harerne et godt fødegrundlag.

Harens føde

Harer æder en mængde vilde græsarter, mælkebøtter, kløver, røllike, tusindfryd, vejbred og mange andre urter, som den sagtens kan finde i byen. På landbrugsarealer æder haren forskellige kornsorter, og om vinteren er harerne afhængige af, at der er vintersæd. De har svært ved at klare sig, hvis området udelukkende byder på pløjemarker.

De fleste er glade for harerne

De fleste af de tilbagemeldinger, som museet fik i forbindelse med undersøgelsen af harer i Århus, var positive. Folk synes, det er hyggeligt at have harer i haven eller uden for kontorvinduet. Imidlertid er der også haveejere, som klager over, at harerne æder deres grøntsager og urter i haven.

Læs mere om haren

B. Muus (red.), 1991: Danmarks Dyreverden. Gyldendal.

H. J. Baagøe & T. S. Jensen (red.), 2007: Dansk Pattedyratlas. Gyldendal.

Se kort over harer i Aarhus

Gratis i det grønne

Kom med på gratis guidede naturture - i Aarhus, i Mols Bjerge og i din baghave.

Se mere i kalenderen

Naturhistorisk Museum · Wilhelm Meyers Allé 210, Universitetsparken, 8000 Arhus C · Tlf 86129777 · nm@nathist.dk · www.nathist.dk