Projekt Stenbronatur

Projekt STENBRONATUR løb af stablen i 2007.

Naturen på stenbroen er mindst lige så spændende som skovens og markens natur. Projekt STENBRONATUR sætter fokus på oplevelser med byens dyreliv. Selv om projektet tager udgangspunkt i Aarhus, kan man naturlig møde bydyrene i byer over hele landet. Formålet med projektet var og er stadig bl.a. at få mere viden om samspillet mellem mennesker og dyr i byen, samt at gøre opmærksom på nogle af de naturoplevelser, man kan få inden for bygrænsen.

På STENBRONATUR-siderne kan du finde baggrundsviden, kort over og videoklip om byens dyreliv. Du kan også læse små historier om møder mellem dyr og mennesker i byen.

Har du spørgsmål eller kommentarer til projektet, kan du henvende dig til Sussie Pagh på e-mail: sussie@fo-aarhus.dk.

Projekt STENBRONATUR var et samarbejde mellem Naturhistorisk Museum, FO Århus, Dansk Ornitologisk Forening (DOF) og Århus Kommune, Teknik og Miljø.

Projekt STENBRONATUR blev støttet af Skov- og Naturstyrelsen, Friluftsrådet, FO’s Grønne Guider og Svalens Fond.

Projektet Stenbronatur er støttet af:

samt Svalens fond og Grosserer Schiellerup og Hustrus Fond.

Gratis i det grønne

Kom med på gratis guidede naturture - i Aarhus, i Mols Bjerge og i din baghave.

Se mere i kalenderen

Naturhistorisk Museum · Wilhelm Meyers Allé 210, Universitetsparken, 8000 Arhus C · Tlf 86129777 · nm@nathist.dk · www.nathist.dk