Vandbænkebider

Asellus aquaticus                      

Beskrivelse

Vandbænkebideren er et krebsdyr, tilhørende gruppen tanglus. Den har 7 par ben af næsten ens længde og en temmelig flad krop. Farven er typisk grå eller brunlig med lidt lysere prikker. I områder med kransnålalger er vandbænkebideren kraftigere farvet end i tagrørsbæltet. Det antages at være en tilpasning, som gør vandbænkebideren mindre synlig for rovfisk som aborrer. Vandbænkebideren ligner meget de bænkebidere, som er almindelige på fugtige steder på landjorden.

Udbredelse

Vandbænkebideren findes udbredt i ferskvand overalt i Danmark.

Levesteder

Vandbænkebidere findes især i de mere rolige partier af rindende vande og i næsten alle former for søer og damme. De er ikke særligt sarte og kan leve i temmelig forurenet vand.

Biologi

Vandbænkebideren lever bl.a. af henfaldende plantemateriale. I damme med mange nedfaldne blade kan man altid finde den. Den kan også leve af friske planter og kan klare at overleve på en diæt af "lammehaler", der er en sammenvoksning af bakterier, svampe og encellede dyr i stærkt forurenet vand. Vandbænkebideren er også kødædende, når den har lejlighed til det, men går især på ådsler. Hunnen har yngelpleje. Æggene ligger beskyttet i en "rugepose" på maven. Hannen bærer rundt på hunnen i længere tid, så han kan komme til at parre sig med hende lige efter, at hun har skiftet hud. Samtidig forhindrer han andre hanner i at parre sig med hende. Væksten er afhængig af temperatur og fødemængde. Under gode forhold bliver vandbænkebideren kønsmoden på ca. 2 måneder. Der er to generationer om året. Den overvintrede bestand får unger i april-juni. Anden generation bliver forældre i løbet af efteråret. 

 

Foto: © Naturhistorisk Museum

Fakta                 

Længde: 10-20 mm

Yngleperiode: Yngler, når der er vækst i vandplanterne

Føde: Alt fra visne blade til ådsler

Udbredelse, verden: Europa, Rusland og Nordamerika

Udbredelse, Danmark: Almindelig i hele landet

Beskyttelse: Ingen

Fjender: Vandedderkop, guldsmede, fisk

Gratis i det grønne

Kom med på gratis guidede naturture - i Aarhus, i Mols Bjerge og i din baghave.

Se mere i kalenderen

Naturhistorisk Museum · Wilhelm Meyers Allé 210, Universitetsparken, 8000 Arhus C · Tlf 86129777 · nm@nathist.dk · www.nathist.dk