Rød langbenet mejer

Leiobunum rotundum             

Beskrivelse

Rød langbensmejer er, som navnet siger, en mejer. Disse kendes fra edderkopper på, at kroppen går ud i et, mens den hos edderkopper er delt i forkrop og bagkrop. Endvidere spinder mejere ikke spind, de har heller ikke gift i fangkrogene, og endelig har mejere kun to øjne oven på en såkaldt øjenhøj, mens edderkopper har 6-8 øjne. Rød langbensmejer er en ekstraordinært langbenet mejer med ganske lille krop. Hannen er kraftigt orangerød med næsten kuglerund, lille krop. Øjenhøjen er dog sort og står i kraftig kontrast til resten af kroppen. Hunnen har større krop med hvide flanker, orange krop og en mørk saddeltegning på ryggen. Hofterne er tydeligt sorthvide, nærmest lidt zebrastribede. Også hunnens øjenhøj er mørk. Arten forveksles primært med orange vægmejer, der dog har en lys øjenhøj.

Udbredelse

Arten findes talrigt og udbredt over hele landet.

Levesteder

Arten findes primært i skove, hvor man ofte får fat i en enkelt, hvis man roder rundt i mosset. Ellers møder man den på træstammer, hvor hannerne er på jagt efter hunner. Kun yderst sjældent træffes den på husmure, men det er altså set.

Biologi

Rød langbensmejer er en typisk skovart. Den lever af alle de ting, som de meget lange ben kan luske hen imod munden. Om dagen sidder den mere eller mindre uvirksom, hunnerne ofte mange sammen på undersiden af træstammer m.v. Parring og æglægning finder sted i løbet af efteråret. Hunnen har et læggerør, som hun borer ned i jorden, og æggene klækker det følgende forår. Ungen gennemgår syv hudskifter, inden den er udvokset. Der er altså kun en årlig generation. Rød langbensmejer træffes ofte oppe i vegetationen, hvor de lange ben virkelig kommer til deres ret, idet de kan slynges om græsstrå m.v. Rød langbensmejer er en typisk efterårsart, som ses fra juli til begyndelsen af november. 

 

Foto: © Naturhistorisk Museum

Fakta                 

Længde: Kroppen 3-5 mm, med ben op til 8 cm

Levealder: 1 år

Føde: Smådyr, ådsler, affald m.v.

Hyppighed: Almindelig og udbredt

Udbredelse, verden: Nordeuropa og Asien

Udbredelse, Danmark: Hele landet

Gratis i det grønne

Kom med på gratis guidede naturture - i Aarhus, i Mols Bjerge og i din baghave.

Se mere i kalenderen

Naturhistorisk Museum · Wilhelm Meyers Allé 210, Universitetsparken, 8000 Arhus C · Tlf 86129777 · nm@nathist.dk · www.nathist.dk