Museedderkop

Scotophaeus  

Beskrivelse

En relativt stor, kompakt og ganske kortbenet edderkop, hvor hunnerne sædvanen tro er størst. Bagkroppen er musegrå og tæt håret, mens forkroppen er mørkt brun. Normalt bemærkes altid familiens lange, cylindriske spindevorter. De to midterste spindevorter er lidt mindre og sidder normalt skjult bag de fire store "hjørnevorter". Eftersom man møder arten året igennem, kan størrelsen selvsagt variere afhængigt af dyrets alder.

Museedderkop forveksles i felten meget let med den nærtstående S. scutulatus (intet dansk navn), som dog kun findes på Østsjælland. Undersøgelser af epigyn (kønsfeltet) eller palper er dog nødvendig for helt sikker identifikation.

Udbredelse

Museedderkop er udbredt over hele landet, og den findes i det meste af Europa.

Levesteder

Her i landet træffes museedderkoppen udelukkende i huse og andre opvarmede bygninger. Længere sydpå i Europa findes den også udendørs. Det er typisk en art, man overrasker i nattetimerne. Om dagen skjuler den sig i revner o.l.

Biologi

Museedderkop holder dagen igennem til i revner og sprækker. Når natten falder på, ser man arten på vægge og gulve, hvor den aktivt opsøger bytte. Parringen finder sted i sommerhalvåret, men eftersom hunnerne ofte må vente længe på en han, vil man kunne møde kønsmodne hunner året igennem. Museedderkop kan godt levere et "nap", som kan mærkes i fingeren. Biddet er dog ganske ufarligt.

Arten spredes formentlig som blind passager ved transport af varer og møbler, idet den normalt ikke træffes udendørs på vore breddegrader.

 

 

Foto © Naturhistorisk Museum

Fakta                 

Længde: 8-12 mm, med ben op til 18 mm

Levealder: 1 år, hunnerne kan dog formentlig blive 2 år

Føde: Smådyr

Hyppighed: Meget almindelig inden døre

Udbredelse, verden: Europa

Udbredelse, Danmark: Hele landet

Gratis i det grønne

Kom med på gratis guidede naturture - i Aarhus, i Mols Bjerge og i din baghave.

Se mere i kalenderen

Naturhistorisk Museum · Wilhelm Meyers Allé 210, Universitetsparken, 8000 Arhus C · Tlf 86129777 · nm@nathist.dk · www.nathist.dk