Lille skovmejer

Oligolophus tridens                    

Beskrivelse

Lille skovmejer er en brunlig, kortbenet mejer med en kropslængde på 5 mm og en benlængde på omkring 2 cm. Den virker normalt ensfarvet brun.

De sikre kendetegn sidder omkring øjnene. Øjenhøjen hos lille skovmejer er lys med en tydelig mørk midterstribe, og foran øjnene sidder to rækker torne. Den forreste række har fem torne, hvoraf de tre midterste er størst – og den midterste af dem tydeligt kraftigere end de to andre. Et af kendetegnene for lille skovmejer er, at tornenes rod er sammenvokset, og at tornenes spidser ikke konvergerer, dvs. at spidserne ikke nærmer sig hinanden.

I felten kan lille skovmejer let forveksles med de andre kortbenede arter, men i stereolup er der normalt ingen fare på færde.

Udbredelse

Lille skovmejer findes talrigt overalt i Danmark.

Levesteder

Lille skovmejer træffes overalt i skovbunden, og den er ligeledes meget almindelig i vildtvoksende haver og kompostbunker.

Biologi

Lille skovmejer lægger æg i skovbunden sidst på efteråret, og ungerne kommer frem i april-maj, hvorefter de bruger sommeren på at vokse sig store. De lever af alt, hvad de kan overmande – især små myg og fluer er meget populære.

Arten er med sine korte ben tilpasset et liv i førnen (det øverste, delvist formuldede bladlag), men man møder den dog også oppe i vegetationen, fx kravlende på træstammer. Lille skovmejer ses fra sidst på sommeren og indtil den hårde frost sætter ind. 

 

Foto © Naturhistorisk Museum

Fakta                 

Længde: 5-7 mm, med ben op til 40 mm

Levealder: 1 år

Kønsmoden: August-december

Ægantal: Op til 100 æg

Hyppighed: Meget almindelig

Udbredelse, verden: Europa

Udbredelse, Danmark: Overalt i landet

Gratis i det grønne

Kom med på gratis guidede naturture - i Aarhus, i Mols Bjerge og i din baghave.

Se mere i kalenderen

Naturhistorisk Museum · Wilhelm Meyers Allé 210, Universitetsparken, 8000 Arhus C · Tlf 86129777 · nm@nathist.dk · www.nathist.dk