Engjæger

Pardosa amentata                   

Beskrivelse

Engjæger er en edderkop, der meget ligner de andre brunlige ulve-edderkopper. Hunnens grundfarve er brun, og på forkroppen er der en smal, lys midterstribe, som breder sig lidt ud fremefter. Hunnen har lidt nede ad bagkroppen en lys, ”syl”-lignende tegning foruden en håndfuld bittesmå, hvide hårprikker på hver side af bagkroppen.

Hannen er væsentligt mere kontrastrig, idet tegningerne generelt er mere sort-hvide. Forkroppens midterstribe er smal og tydeligt afsat. Forkroppen hos såvel han som hun virker ganske bred, og benene er stribede, om end det ofte er noget utydeligt. Farvetegningen kan variere en del, men en brun, almindeligt udseende ulveedderkop (der måske virker en smule overvægtig) skal altid mistænkes for at være engjæger. Pardosa prativaga (en anden ulveedderkop, mangler et dansk navn) ligner meget, men er væsentligt spinklere. Især er dens forkrop slankere, ligesom benene er tydeligt stribede og en tak spinklere og længere – sådan lidt kenyansk maratonløberagtige.

Udbredelse

Arten er ekstremt talrig og findes overalt i Danmark og resten af Nordeuropa. Da engjæger spredes med ”flyvende sommer” og ikke er kræsen i forhold til levested – den er habitatgeneralist – findes den også på selv de mindste øer.

Levesteder

Engjæger er ubetinget den art af ulveedderkopper, man oftest møder i det frodige kulturlandskab. Den kan være enormt almindelig i parker, haver, enge og marker. Den ses ganske ofte sole sig (eller sidde på lur) oppe i vegetationen eller på mure o.l. På mere næringsfattige områder som heder og overdrev, er arten dog fåtallig.

Biologi

Som næsten alle ulveedderkopper er engjægeren en typisk sommerart. Den er kønsmoden i perioden maj-september. De kønsmodne hunner løber ofte rundt med en ægsæk fæstnet til bagkroppen. Når de 30-50 unger er klækket, opholder de sig på hende i et stykke tid, inden de spredes for alle vinde. Hunnen kan producere flere ægsække. Normalt vil kuldstørrelsen pr. ægsæk efterfølgende aftage ganske meget. Sidst på året kan man stadig se gamle hunner løbe rundt med forkrøblede ægsække.

Den nye generation af edderkopper kan allerede være ganske stor, inden vinteren sætter ind, men ellers sker væksten primært sidst på det kommende forår.

Engjæger er naturligvis et rovdyr og jager primært om dagen. Som alle andre ulveedderkopper er engjæger ganske tolerante over for kulde. I korte perioder kan den godt overleve at være udsat for frostgrader, og den kan derfor en sjælden gang træffes oven på sneen. Arten kan i princippet ses året igennem, men er naturligvis mest iøjnefaldende i forårs- og sommermånederne, hvor dyrene er fuldvoksne og mest aktive. 

 

Foto © Naturhistorisk Museum

Fakta                 

Længde: Hanner: 5-6 mm, hunner: 6-8 mm

Levealder: 1 år

Kønsmoden: Maj-september

Æg antal: Op til 50 stk. pr. ægsæk

Hyppighed: Særdeles almindelig

Udbredelse, verden: Europa og Asien

Udbredelse, Danmark: Overalt

Gratis i det grønne

Kom med på gratis guidede naturture - i Aarhus, i Mols Bjerge og i din baghave.

Se mere i kalenderen

Naturhistorisk Museum · Wilhelm Meyers Allé 210, Universitetsparken, 8000 Arhus C · Tlf 86129777 · nm@nathist.dk · www.nathist.dk