Almindelig baldakinspinder

Linyphia triangularis                

Beskrivelse

Almindelig baldakinspinder hører til tæppespindergruppen, hvoraf der er utroligt mange arter i Danmark. Almindelig baldakinspinder er formentlig Danmarks almindeligste edderkop og kendes på en lys forkrop med en y-formet mørk stribe. Bagkroppen hos hunnen har desuden lyse striber.

Udbredelse

Almindelig i Norden og formodentlig i hele det palæarktiske område, dvs. østover ind i Asien.

Levesteder

Overalt i højere vegetation, buske og træer finder man baldakinspinderens spind spændt ud mellem strå og grene.

Biologi

Spindet består af et vandret tæppe. Et virvar af spærretråde er udspændt mere eller mindre omvendt kegleformet oven over tæppet, mens der under tæppet findes et mindre antal modvægtstråde. Rammer et insekt de øvre tråde, falder det ned på det vandrette tæppe og angribes af edderkoppen, som sidder under tæppet.

Hannen indlogerer sig ofte i hunnens spind inden sidste hudskifte, hvilket normalt finder sted i juli måned. Så snart hunnen er fuldt udvokset og har skiftet hud for sidste gang, parrer hannen sig straks med hende ved med sine palper at anbringe et lille sædspind i hendes kønsåbning. Æggene afsættes i et ægspind på blade og græsstrå nær jordoverfladen.

Baldakinspinderen kan lave flyvende sommer. Den spinder da en lang tråd, som gribes af vinden og tager edderkoppen med til nye lokaliteter. Flyvende sommer kan forekomme både forår, sommer og efterår, og er vinden kraftig, kan almindelig baldakinspinder hurtigt blive spredt over store afstande.

 

Foto © Naturhistorisk Museum

Fakta                 

Længde: 5-6 mm

Trækforhold: Flyvende sommer

Udbredelse, verden: Udbredt og almindelig, især i det nordlige Europa

Udbredelse, Danmark: Overalt i landet

Andre navne: Tæppespinder

Gratis i det grønne

Kom med på gratis guidede naturture - i Aarhus, i Mols Bjerge og i din baghave.

Se mere i kalenderen

Naturhistorisk Museum · Wilhelm Meyers Allé 210, Universitetsparken, 8000 Arhus C · Tlf 86129777 · nm@nathist.dk · www.nathist.dk