Agurkehjulsspinder

Araniella cucurbitina                 

Beskrivelse

Agurkehjulspinder kaldes sådan på grund af den gulgrønne bagkrop med små, sorte prikker, der minder om farven på en agurk. Resten af dyret er lysebrunt. På spidsen af bagkroppen lige over spindevorterne ses et tydeligt rødt mærke.

Agurkehjulspinder hører til hjulspinderne, der også tæller edderkopper som korsedderkop og kvadratedderkop. De bygger alle et flot hjulspind, som bruges til at fange bytte i.

Ligesom hos korsedderkoppen, sidder agurkehjulspinderen centralt placeret i spindet og venter på et bytte. Den træffes fra maj til hen i september.

Udbredelse

Agurkehjulspinderen er almindelig udbredt i Danmark og vore nabolande.

Agurkehjulspinderen er udbredt i det meste af Europa og Asien og i visse egne af Mellemøsten. Desuden optræder arten enkelte steder i Nordamerika, formentlig introduceret.

Levesteder

Arten lever i skove, buske og planter. Den er særligt talrig ved skovbryn, hvor den spinder sit spæde spind i blomster og blade. Agurkehjulspinderen spinder ikke en retræte.

Biologi

Hannen bygger et særligt sædspind, hvorpå han afsætter en sæddråbe fra bagkroppen. Denne suges op i palperne og overføres under parringen til hunnen.

Hos agurkehjulspinder spinder hannen en særlig parringstråd, der når næsten helt hen til hunnen. Ved på afstand at sætte tråden i vibrationer lokkes hunnen til, så de nærmer sig hinanden. Når de mødes, sørger hannen for at holde hunnen passiv ved at slå med forbenene på hendes bugside. Parringen varer herefter kun 10-15 sekunder, og overskrides dette, bliver han betragtet som bytte og spises.

 

Foto © AQUA

Fakta                 

Længde: 4- 6 mm

Kønsmoden: Juli-september

Hyppighed: Almindelig

Udbredelse, verden: Det meste af Europa, Asien, nordlige Mellemøsten og Nordamerika

Udbredelse, Danmark: Hele landet

Fjender: Fugle og andre edderkopper

Andre navne: Agurkeedderkop, grøn hjulspinder

Gratis i det grønne

Kom med på gratis guidede naturture - i Aarhus, i Mols Bjerge og i din baghave.

Se mere i kalenderen

Naturhistorisk Museum · Wilhelm Meyers Allé 210, Universitetsparken, 8000 Arhus C · Tlf 86129777 · nm@nathist.dk · www.nathist.dk