Almindelig mjødurt

Filipendula ulmaria

 

Beskrivelse

Almindelig mjødurt er helt umiskendelig med sin kraftige vækst og de store blomsterstande, bestående af talrige små hvidgule blomster med fem kronblade. Bladene er kraftige, dobbelt savtakkede og mørkegrønne, men med en hvidfiltet underside. Bælgkapslen er snoet og glat – i modsætning til knoldet mjødurt, der har rette og hårede bælgkapsler.

Udbredelse

Almindelig mjødurt er udbredt over hele landet, men den er især talrig mod øst, hvor jorden er lidt bedre.

Levesteder

Den almindelige mjødurt indvandrer i naturligt næringsrige enge og langs vandgrøfter, når græsningen ophører. Arten er en af karakterarterne i fugtige højstaudesamfund og kan danne meget tætte bestande, som mange sangfugle ynder at bygge rede i. Efterhånden som årene går, erstattes mjødurten af træer – bl.a. pil, rødel og ask.

Formering

Arten tiltrækker normalt et mylder af små insekter, som henter pollen i de små blomster. Frøspredningen sker ved vindslyngning.

Anvendelse

Almindelig mjødurts blomster dufter meget sødt og krydret og har – som navnet antyder - tidligere været benyttet som smagsgiver i mjød, ligesom man har tilsat blomsterne til vin og øl. Mjødurtens unge blade kan anvendes til salat og som spinat. Arten er en kendt lægeplante, som bl.a. bruges mod mavesår og halsbrand, og i lighed med pil indeholder mjødurten store mængder af den smertestillende salicylsyre.

 

Foto: © Naturhistorisk Museum         

Fakta                 

Plantetype: Tokimbladet blomsterplante af rosenfamilien

Varighed: Flerårig staude

Højde: Op til 150 cm

Blomsterfarve: Cremehvid

Blomstringsperiode: Juni-juli

Blade: Groft tandede, op til 20 cm lange

Bestøvning: Insektbestøvet

Formering: Frøspredning (kønnet formering)

Voksested: Enge, moser, grøfter

Bestand: Almindelig

Udbredelse, Danmark: Hedelandet

Anvendelse: Medicin, mjød

Gratis i det grønne

Kom med på gratis guidede naturture - i Aarhus, i Mols Bjerge og i din baghave.

Se mere i kalenderen

Naturhistorisk Museum · Wilhelm Meyers Allé 210, Universitetsparken, 8000 Arhus C · Tlf 86129777 · nm@nathist.dk · www.nathist.dk