Almindelig røllike

Achillea millefolium

                              

Beskrivelse

Røllike er en 30-40 cm høj urt med en kraftig hvid, skærmformet blomsterstand, som består af mængder af små, hvide blomster, der hver har en diameter på 6-7 mm. En del røllike-blomster får et lyserødt skær med tiden. Bladene er helt umiskendelige, idet de er aflange og ekstremt findelte.

Udbredelse

Røllike findes overalt i Danmark, og den er ofte meget talrig.

Levesteder

Røllike findes overalt på lysåben, tør bund, dog ikke på de mest næringsfattige jorder. Den er særdeles talrig på brakmarker, hvor den kan blive nærmest bestandsdannende, ligesom den kan overleve slåning og derfor også kan trives i græsplæner, dog kun vegetativt, dvs. uden blomster.

Formering

Røllike er insektbestøvet, og de små nøddeagtige kapsler spredes normalt om vinteren ved vindslyngning. Røllike er særdeles populær blandt gråsiskener og bjergirisker, der gerne sidder i toppen af blomsterstandene og piller frøene ud. Frøene kan bevare spireevnen i mange år, og røllike er derfor ofte en af de første arter, der spirer, hvis jorden er blevet vendt.

Anvendelse

På latin lyder røllike navnet Achilleus millefolium – ”Achilleus’ urt med de tusind blade”. I heltekvadet Iliaden fortælles det nemlig indirekte, at helten Achilleus lærte soldaterne at bruge røllike til at stoppe blødninger med: ”Skjær mig Pilen af Lænd, og vask af Saaret med lunkent Vand det sortladne Blod, og bestrøe det med dulmende gode Urter, hvis Kraft du selv, som man siger, har lært af Achilleus”.

Røllike har vitterligt en blodstillende og febernedsættende effekt, og i gamle dage medbragte soldater ofte røllikeblade i tornysteret. Sammenlignet med vore dages effektive medicin må blod-urten, soldater-urten eller sår-urten dog vige pladsen, og i dag bruges den mest i urtete. Smagen kan anfægtes, men røllike er alligevel særdeles populær – således byder en googling af røllike på alskens tilbud om frøblandinger, urtemedicin og te.

Bladene indeholder mængder af æteriske olier, som lugter ganske kraftigt, og som kan afskrække mange insekter. Nogle fugle anbringer derfor bladene i reden for at mindske flueplagen, og svenske forskere har påvist, at en røllikesnaps hældt ud over kroppen virker som en udmærket myggebalsam.

 

Foto: © Naturhistorisk Museum 

Fakta                 

Plantetype: Tokimbladet blomsterplante af kurvblomstfamilien

Varighed: Flerårig urt

Højde: 20-60 cm

Blomsterfarve: Kridhvid, i enkelte tilfælde med et lyserødt skær

Blomstringsperiode: Juni-september

Blade: Krusede, ekstremt findelte

Formering: Frøspredning

Bestøvning: Insektbestøvet

Voksested: Overdrev, heder, vejkanter, brakmarker

Bestand: Meget almindelig

Udbredelse, Danmark: Udbredt og talrig overalt

Beskyttelse: Ingen

Anvendelse: Medicin, te, snaps

Gratis i det grønne

Kom med på gratis guidede naturture - i Aarhus, i Mols Bjerge og i din baghave.

Se mere i kalenderen

Naturhistorisk Museum · Wilhelm Meyers Allé 210, Universitetsparken, 8000 Arhus C · Tlf 86129777 · nm@nathist.dk · www.nathist.dk