Agersnerle

Convolvolus arvensis               

 

Beskrivelse

Agersnerle er en lian, en slyngplante, der bruger andre plantearter som ”klatretræ” for at komme til vejrs. Skuddene snor sig opad på kryds og tværs i buske og urter. Blomsterne er næsten mimoseagtige, de er kun åbne en enkelt dag, kun i solskin, og hvis man plukker de dekorative blomster, taber de altid kronbladene, inden man får dem bragt helt hjem.

Så længe skuddene ikke har fundet en værtsplante at krybe op ad, vandrer de hen over jorden, hvor man ofte møder de karakteristiske spydformede blade. Agersnerle er meget karakteristisk og kan kun forveksles med gærdesnerle, der dog har større og altid helt kridhvide blomster.

Udbredelse

Agersnerle er udbredt overalt i Danmark, og den er ofte meget talrig.

Levesteder

Agersnerle er en rigtig ukrudtsart, som indfinder sig overalt, hvor jorden er blevet forstyrret. Især er den glad for næringsrig jord på brakmarker, i vejkanter og haver.

Formering

Agersnerle tiltrækker en lang række insekter, primært sommerfugle, som med deres lange sugesnabel kan nå ned i bunden af blomsten, men også bier er flittige gæster. Frugten er en kapsel.

Anvendelse

Agersnerle har ligesom mange andre blomsterplanter tidligere været anvendt til sygdomsbekæmpelse.

I dag er vores forhold til agersnerle primært, at den skal bekæmpes, koste hvad det vil, fordi den er et forfærdeligt ukrudt, som skyder til højre og venstre i køkkenhaven eller på marken, hvis man glemmer at luge. De lange og seje rødder er særdeles vanskelige at komme til livs. 

 

Foto: © Naturhistorisk Museum

Fakta                 

Plantetype: Tokimbladet blomsterplante fra snerlefamilien

Varighed: Flerårig urt

Højde: Op til 2 m, støttet op ad værtsplanten

Blomsterfarve: Hvid eller lyserød

Blomstringsperiode: Juni-august

Blade: Spyd- eller pilformede

Bestøvning: Insektbestøvet

Formering: Frøspredning (kønnet formering)

Voksested: Brakmarker, haver, vejkanter o.l.

Bestand: Almindelig

Udbredelse, Danmark: Hele landet

Giftighed: Giftig

Gratis i det grønne

Kom med på gratis guidede naturture - i Aarhus, i Mols Bjerge og i din baghave.

Se mere i kalenderen

Naturhistorisk Museum · Wilhelm Meyers Allé 210, Universitetsparken, 8000 Arhus C · Tlf 86129777 · nm@nathist.dk · www.nathist.dk