Tveskægget ærenpris

Veronica chamaedrys 

Beskrivelse

Tveskægget ærenpris tilhører den ganske stor ærenpris-slægt i familien af maskeblomstrede blomsterplanter, men heldigvis er lige præcist den tveskæggede meget let at kende. De klart blå blomster sidder i lange klaser fra bladhjørnerne på den ofte ganske tætvoksende plante. De relativt kraftigt tandede blade sidder korsstillet to og to modsat hinanden, og et af de bedste kendetegn er, at stænglen er tæt filt-håret i to rækker modsat hinanden. 

Blomsterne er ganske typiske for maskeblomst-familien, idet de har fire kronblade, der minder lidt om et ansigt med pande, to kinder og hage. Blomsten er akkurat som vores ansigt symmetrisk ned gennem ansigt. To hvide støvblade stikker ud fra blomsten og giver den ærenprisens særdeles karakteristiske udseende. Der er dog en lang række andre ærenpris-arter, hvis blomst der ligner ganske meget, så stænglens hårrækker er normalt det bedste kendetegn.

Udbredelse 

Tveskægget ærenpris er udbredt overalt i Danmark, og den er ofte meget talrig. 

Levesteder 

Tveskægget ærenpris er en art, man møder mange steder i det åbne land. Den trives på såvel god som dårlig jord, og mange steder er den ganske talrig. I sandede vejkanter kan den blive særdeles frodig, hvis vegetationen blot slås engang imellem. Ligesom mange andre lave blomsterplanter trives tveskægget ærenpris ved græsning. Uden græsning vil vegetationen nemlig hurtigt blive så høj, at ærenpriserne skygges bort. 

Formering 

Tveskægget ærenpris besøges af en del forskellige insekter, bl.a. bier og sommerfugle. Frugten er en omvendt hjerteformet kapsel med to tråde. Den spredes bl.a. ved hjælp af myrer. 

Anvendelse 

Ærenprisernes blomster ligner med lidt god vilje et trist ansigt, og slægten Veronica er da også opkaldt efter den hellige kvinde, som sørgende lagde ligklædet over den korsfæstede Jesus. Ærenpriserne har været meget benyttet som lægemidler, hvilket navnet næsten antyder – man både ærede og priste de smukke blomster.

 

Foto © Naturhistorisk Museum

Fakta

 
Plantetype: Tokimbladet blomsterplante fra maskeblomstfamilien

Varighed: Flerårig urt 

Højde: 10-30 cm

Blomsterfarve: Blå

Blomstringsperiode: Maj-august

Blade: Tandede, modsatstillede to og to 

Bestøvning: Insektbestøvet 

Voksested: Brakmarker, overdrev, vejkanter, haver 

Bestand: Almindelig

Udbredelse, Danmark: Hele landet

Giftighed: Ugiftig

Beskyttelse: Ingen

Anvendelse: Urtemedicin

Gratis i det grønne

Kom med på gratis guidede naturture - i Aarhus, i Mols Bjerge og i din baghave.

Se mere i kalenderen

Naturhistorisk Museum · Wilhelm Meyers Allé 210, Universitetsparken, 8000 Arhus C · Tlf 86129777 · nm@nathist.dk · www.nathist.dk