Hasselmus

Muscardinus avellanarius     

 

Beskrivelse

Hasselmusen hører til musefamilien syvsoverne, som først og fremmest er karakteriseret ved, at de opmagasinerer meget fedt og sover vintersøvn. Hasselmusen kendes bedst på den tæt hårklædte, buskede hale. Den ligner faktisk lidt en miniatureudgave af et egern. Hasselmusen er varmt rødbrun på ryggen, mens undersiden er lysere, og struben er helt hvid. Øjnene er store og mørke, og ørerne er afrundede og behårede.

Udbredelse

Udbredelsen i Danmark er ligesom i resten af Europa meget spredt og pletvis. Bestandene på Fyn og Sjælland er delt op i mindre områder, hvoraf nogle er forbundet af et net af levende hegn og mindre småbiotoper. I Jylland er der kun få bestande med ret stor afstand imellem.

Levesteder

Hasselmusen er en udpræget skovart, og det i sådan en grad, at den i mange lande betragtes som indikator for vedvarende løvskov. I Danmark er den knyttet til både løvskov og blandingsskov, men begge skovtyper skal have tæt undervegetation med brombær, hindbær og hassel. Om sommeren tilbringer hasselmus det meste af tiden oppe i vegetationen og kommer ikke ret gerne ned på jorden. Forbindelsen mellem træer og buske er derfor vigtig. Hasselmusen sover om dagen i en kugleformet rede, som yderst er beklædt med blade og græs, og som inderst består af optrevlet plantemateriale. Reden sidder 1-3 meter oppe i vegetationen, ofte i unge løv- eller nåletræskulturer eller krat, men den kan også findes i fuglekasser. Vinterreden, som er foret, ligger mere beskyttet mod kulde ved jordoverfladen, i eller under en træstub.

Hasselmusen færdes i et område på omkring en halv hektar og kan kravle nogle hundrede meter omkring hver nat. Dens levesteder er beskyttet igennem EU's såkaldte habitatdirektiv, hvilket betyder, at de ikke må forringes, så hasselmusens bestand tager skade. Derfor skal der ved fx placering af motorveje og udstykninger tages hensyn til artens bevarelse.

Biologi

Hasselmusens føde varierer med årstiden. Om foråret, når den kommer frem efter vintersøvnen, lever den især af nye skud og blomster. Om sommeren tager den gerne proteinrige insekter, og om efteråret, når den skal fede sig op til vintersøvnen, æder den især kulhydrat- og fedtrige fødeemner, herunder nødder, bog, agern, frugter og bær.

Under vintersøvnen sover hasselmusen sammenrullet med hovedet mod bugen og halen slået op over hovedet. Især i begyndelsen og slutningen af perioden vågner den indimellem op og kan forlade reden kortvarigt. 

 

Foto: © Björn Schulz

Fakta                 

Kropslængde: 6-9 cm

Halelængde: 5,5-7 cm

Vægt: 15-35 g

Parringsperiode: Juni-juli

Drægtighedstid: 3 uger

Antal unger/kuld: 3-5

Antal kuld/år: 1-2

Levetid (max.): 3-5 år

Udbredelse, verden: Fra Frankrig til Uralbjergene og Lilleasien

Udbredelse, Danmark: Midt- og Sydsjælland, Sydfyn og Østjylland

Beskyttelse: Totalfredet og på den danske rødliste som sårbar. Beskyttet igennem EU's habitatdirektiv.

Fjender: Rovdyr, ugler og rovfugle

Gratis i det grønne

Kom med på gratis guidede naturture - i Aarhus, i Mols Bjerge og i din baghave.

Se mere i kalenderen

Naturhistorisk Museum · Wilhelm Meyers Allé 210, Universitetsparken, 8000 Arhus C · Tlf 86129777 · nm@nathist.dk · www.nathist.dk