Skimmelflagermus

Vespertilio murinus                  

 

Beskrivelse

Skimmelflagermusen er nem at kende på pelsfarven, som på ryggen er sortbrun med sølvhvide hårspidser, der giver dyret et skimlet udseende. Bugsiden er hvid. Ører, snude og flyvehud er brunsorte.

Udbredelse

Skimmelflagermusen er vidt udbredt og almindelig i det nordøstlige Sjælland, hvor også næsten alle kendte ynglelokaliteter er fundet. I resten af landet er arten sjælden og forekommer pletvist. Næsten alle fund er enkeltindivider eller få jagende dyr. Der findes en lille bestand i og omkring Århus.

Levesteder

Om sommeren findes skimmelflagermus i det åbne land, hvor den typisk jager højt og frit, mens den senere på året ofte træffes langs søbredderne. Den jager også omkring lamper ved de større veje. Her er der gode fourageringsmuligheder i form af insekter. Ynglekolonierne er ofte på 30-50 hunner og findes på lofter i parcelhuse og sommerhuse.

I vinterperioden træffes skimmelflagermus især i byområder, hvor den overvintrer i høje bygninger som hoteller og sygehuse. Overvintringen sker i nicher og kanaler i bygningernes murværk. I stærk frost kan den søge længere ind i bygningerne.

Biologi

Om efteråret synger hannerne, formentlig for at tiltrække hunner og forsvare et territorium. Den dybeste del af sangen ligger i et frekvensområde (ca. 14 kHz), som er hørbart for i hvert fald yngre mennesker. Lyden kan minde om en flagsnor, der slår mod flagstangen. Parringerne foregår i forbindelse med ankomsten til vinteropholdsstederne.

I sommerperioden søger skimmelflagermusen væk fra byerne. Næsten alle sommerkolonier er fundet i det åbne land i parcelhuse og sommerhuse. Her fødes ungerne i juni-juli. Formentlig er skimmelflagermusen først kommet til Danmark for 400-600 år siden, da der begyndte at blive bygget solide huse, der kunne gøre det ud for klippeområderne, som arten ellers opholder sig i.

 

Foto: © Naturhistorisk Museum 

Fakta                 

Kropslængde: 5,5 cm

Halelængde: 4 cm

Vægt: 15 g

Parringsperiode: Efteråret

Drægtighedstid: Unger fødes i juni juli

Antal unger/kuld: 2,1 kuld/år

Levetid (max): Max. 8-10 år

Udbredelse, verden: Fra det østlige Europa til Manchuriet. Sydgrænsen går ved Alperne over mod det nordlige Pakistan. Nordgrænsen går i Skandinavien i Mellemsverige

Udbredelse, Danmark: Stærkt begrænset udbredelse med dominans i Nordsjælland og den østlige del af Jylland

Beskyttelse: På IUCN’s internationale rødliste i kategorien A, ikke truet

Anvendelse: Ingen

Fjender: Næppe mange

Gratis i det grønne

Kom med på gratis guidede naturture - i Aarhus, i Mols Bjerge og i din baghave.

Se mere i kalenderen

Naturhistorisk Museum · Wilhelm Meyers Allé 210, Universitetsparken, 8000 Arhus C · Tlf 86129777 · nm@nathist.dk · www.nathist.dk