Tidselsommerfugl

Cynthia cardui                            

 

Beskrivelse

Tidselsommerfuglen hører til takvingerne, der, som navnet antyder, normalt har takker i kanten af vingerne. Det gælder dog ikke for tidselsommerfuglen. Den kendes på de sort-hvidternede vingespidser og ellers rød-orange til brunlige vinger med sorte pletter. Undersiden er mere dæmpet i farverne, og bagvingerne har fine sorte, randede øjepletter. Arten har mørke, runde pletter langs randen af bagvingerne. Den kan minde en del om nældens takvinge, der dog har sort vingebasis på bagvingerne og mangler de sort-hvidternede forvingespidser.

Tidselsommerfuglen blev tidligere henført til slægten Vanessa, men blev udskilt herfra i 1971.

Udbredelse

Tidselsommerfuglen anses for at være verdens mest udbredte sommerfugleart. Den er fundet overalt bortset fra Antarktis og Sydamerika. I Nordeuropa formår tidselsommerfuglen endog at flyve til Færøerne og Island.

Levesteder

Da arten er en træksommerfugl, kan den træffes overalt, i træktiden især langs kyster. Larven lever primært på tidsler, egetræer og eventuelt på nælder. En ny generation kan være på vingerne i løbet af et par måneder.

Biologi

Arterne af takvinger er alle kraftige flyvere, hvoraf mange nemt kan flyve gennem Europa fra syd til nord i løbet af et par dage. Tidselsommerfuglen hører til de højmobile arter, som hvert år kommer hertil fra Sydeuropa, undertiden i uhyre antal. Tidselsommerfuglen gennemfører dernæst en ny generation i Danmark, og en del af disse individer forsøger at flyve tilbage til vinterkvarterer i Sydeuropa og Nordafrika. Det er dog usikkert, om de når dertil.

Tidselsommerfuglen kan ikke overleve i danske vintre og har ikke en egentlig dvale. Den danske bestand bygges således op hvert år af tilflyvende dyr. De udnytter den rigelige føde, som opstår, efterhånden som foråret breder sig gennem Europa.

Æggene lægges enkeltvist i toppen af værtsplanten. Larven lever i de første larvestadier alene i et spind af sammenspundne blade, senere lever den frit på bladene.

Larverne, der er op til 30 mm lange med sorte eller gule torne, kræver megen varme for at udvikles, og i kolde, våde somre dør de nemt. Et par larver kan helt afløve en tidsel. Puppen hænger frit ned fra et blad og klækker til voksen sommerfugl efter ca. 2 uger.

Forekomsterne i Danmark svinger uhyre meget fra år til år, dels på grund af store forskelle i mængden af tilflyvende dyr, dels på grund af ynglesuccessen her i landet. 

 

Foto: © Naturhistorisk Museum

Fakta                 

Vingefang: 58-74 mm, hunnen kan blive lidt større end hannen

Længde, larve: Op til 30 mm

Trækforhold: Træk-sommerfugl

Flyveperiode: Maj til hen i oktober

Antal kuld/år: 1

Føde, voksne: Nektar

Føde, larver: Blade af nælde, tidsler og andre arter af kurvplanter

Udbredelse, verden: Nærmest kosmopolitisk udbredelse

Udbredelse, Danmark: Overalt i landet

Fjender: Fugle og snyltehvepse

Andre navne: Tidselfugl

Gratis i det grønne

Kom med på gratis guidede naturture - i Aarhus, i Mols Bjerge og i din baghave.

Se mere i kalenderen

Naturhistorisk Museum · Wilhelm Meyers Allé 210, Universitetsparken, 8000 Arhus C · Tlf 86129777 · nm@nathist.dk · www.nathist.dk