Stor rovbille

Ocypus olens 

 

Beskrivelse

Stor rovbille hører til rovbillefamilien, som tæller næsten 1.000 arter i Danmark, og mange arter er glimrende indikator-arter for bestemte naturtyper. Alle rovbiller har dækvinger, der er meget kortere end bagkroppen, og flyvevingerne er foldet sammen under dækvingerne som hos en ørentvist. Stor rovbille kendes desuden på, at den er en stor, sort bille med matsort forkrop og en mere glinsende bagkrop. Stor rovbille ses fra april til oktober.

Mange rovbille-arter flyver glimrende.

Udbredelse

Stor rovbille er temmelig almindelig i Danmark og Sydsverige.

Levesteder

Arten træffes især i haver, på marker og i skove.

Biologi

Artsnavnet olens betyder ”som lugter”. Måske især som forsvar mod fugle kan billen da også udskille en ildelugtende substans fra stinkkirtler i bagkroppen. Stor rovbille er Danmarks største rovbilleart. Den bliver ofte forvekslet med en skorpion på grund af størrelsen og de særdeles kraftige kæber samt dens adfærd. Den bøjer nemlig bagkroppen op over forkroppen, hvis den bliver forstyrret, og mange mennesker lader sig skræmme af denne adfærd. Men billen er helt uskadelig, selvom den nok kan bide, så det gør lidt ondt. Både de voksne biller og de mindst lige så glubske larver lever af alt spiseligt, de støder på, selv større biller. Stor rovbille er normalt nataktiv, men kan undertiden også ses om dagen.

Æggene lægges i jorden og klækkes efter få dage. Larverne er glubske rovdyr ligesom den voksne bille. Larverne forpupper sig mellem blade på jorden. 

 

Foto: Morten D. D. Hansen

Fakta                 

Længde, voksen: 2-3 cm

Føde, voksen: Mindre dyr

Føde, larve: Mindre dyr

Antal kuld/år: 1

Udbredelse, verden: Almindelig i Europa

Udbredelse, Danmark: I hele landet

Gratis i det grønne

Kom med på gratis guidede naturture - i Aarhus, i Mols Bjerge og i din baghave.

Se mere i kalenderen

Naturhistorisk Museum · Wilhelm Meyers Allé 210, Universitetsparken, 8000 Arhus C · Tlf 86129777 · nm@nathist.dk · www.nathist.dk