Stor kålsommerfugl

Pieris brassicae                          

 

Beskrivelse

Stor kålsommerfugl hører til hvidvingegruppen, hvor hvide og gule farver dominerer. Pupperne i denne gruppe fæstnes til lodrette underlag med en stærk spindetråd. Stor kålsommerfugl er hvid med kraftige sorte tegninger på vingespidserne. Herudover har hunnen to runde pletter på forvingerne, og der er således tydelig forskel på hannen og hunnen. Lille kålsommerfugl er mindre og har mere gråsorte tegninger.

Udbredelse

Arten er vidt udbredt i Danmark, selv på mindre øer.

Levesteder

Kålsommerfugle findes overalt i det dyrkede land. Arten er særlig hyppig i haver, der ikke sprøjtes med insektmidler.

Biologi

Stor kålsommerfugl var tidligere et meget alvorligt skadedyr i kålmarker og i haver, men brugen af sprøjtemidler efter anden verdenskrig samt virusangreb og parasitangreb har gjort, at stor kålsommerfugl ikke mere har så stor betydning. De sommerfugle, vi ser her i landet, er både lokale dyr og individer, der er trukket hertil fra syd. Store sommerfugletræk, som kan ligne snevejr, ses undertiden af denne art om sommeren. Tidligere var arten især kendt for at have masseoptræden, hvor flokke på hundredtusinder trak over betydelige afstande, langs kyster og ofte over hav. Hyppigheden i Danmark svinger kraftigt af ukendte årsager.

I tørre somre kan man se kålsommerfugle samles på fugtige jordpletter for at suge vand.

Stor kålsommerfugl lægger sine gule, flaskeformede æg i hobe på omkring 50 æg på undersiden af kålblade. Larverne lever selskabeligt og kan i løbet af 3-4 uger helt ribbe en kålplante. De sort-gule larver findes især på kålplanter, men også på strandræddike. Larverne foretrækker den yderste del af kålbladene, mens pupperne ses på stolper, husmure og lignende beskyttede steder spændt op med en tråd (livline) omkring sig. Undertiden er larven fyldt med parasitter (snyltehvepse) og når ikke at forpuppe sig. Larve- eller puppehuden af kålsommerfuglen ses da sidde tilbage, omgivet af små lyse snyltehvepsekokoner.

Arten kan nå flere generationer (3, måske 4) i Danmark fra det tidlige forår til langt hen på efteråret, og generationerne overlapper hinanden. Der er således ingen perioder uden stor kålsommerfugl. 

 

Foto: © Naturhistorisk Museum

Fakta                 

Vingefang: 50-63 mm

Længde af larve: Op til 4 cm

Flyveperiode: Maj-oktober

Trækforhold: Hvert år trækker mange nye individer op over Danmark sydfra

Føde, voksne: Nektar

Føde, larve: Korsblomster, især kål, raps, strandsennep og strandkål

Antal kuld/år: 3

Udbredelse, verden: Europa, Nordafrika, Asien

Udbredelse, Danmark: I hele landet

Fjender: Fugle og snyltehvepse

Andre navne: Stor kålfugl, larver kaldes kålorme

Gratis i det grønne

Kom med på gratis guidede naturture - i Aarhus, i Mols Bjerge og i din baghave.

Se mere i kalenderen

Naturhistorisk Museum · Wilhelm Meyers Allé 210, Universitetsparken, 8000 Arhus C · Tlf 86129777 · nm@nathist.dk · www.nathist.dk