Rovvårflue

Rhyacophila fasciata               

 

Beskrivelse

Larven skiller sig ud fra alle andre vårfluelarver ved hverken at have et hus eller at bygge net. Den er grøn med violette toner og hvidlige tegninger på bagkroppen. Langs bagkroppens sider og ved basis af benene har den en række buskede gæller. Hoved og forkrop er sorte eller brunlige med et kontrastmønster i kraftige, lyse farver. Bagkroppen har alleryderst et par vældige kroge, som larven kan bruge til at hage sig fast med i strømmen. Den voksne vårflue ligner de fleste andre vårfluer, fordi den er meget variabel. Kroppen er oliven-brunlig, og vingerne varierer fra lyst sandfarvede til mørkt brune. Antennerne er tynde og kortere end forvingerne.

Levesteder

Rovvårfluen er udbredt i alle dele af Danmark. Findes kun i rindende vand. Den foretrækker hurtigstrømmende vand og stenbund.

Biologi

Larven er ganske usædvanlig blandt vårfluer, fordi den hverken har et hus eller bygger fangnet. Den fanger i stedet sit bytte ved at krybe rundt på bunden, hvor dens skarpe kløer sætter den i stand til at bevæge sig i selv den allerstærkeste strøm. Her lever den af at æde døgnfluer og andre insekter, som ikke når at stikke af. Den er et effektivt rovdyr. Nogle steder er den det eneste rovdyr i vandløbet. Når den er færdig med sin larveudvikling og skal forpuppe sig, spinder den et meget fint puppehus. Det er fastgjort til en stor sten i kraftig strøm og er armeret med kraftige småsten. I puppehuset gennemfører vårfluen sin forvandling fra larve til puppe og fra puppe til voksen. Når puppen er klar til den sidste forvandling, bider den hul på puppehylsteret med sine skarpe kæber, og vårfluen søger straks mod land, hvor den bliver, indtil det er tid at parre sig. Rovvårfluerne klækkes over et langt tidsrum fra april til oktober. 

 

Foto: Belgian High Ardennes

Fakta                 

Længde (larve): Max. 20 mm

Længde (voksen): 15 mm

Vingefang: 30 mm

Flyveperiode: Juni

Føde, voksne: Blomsternektar

Føde, larve: Andre insekter

Antal æg/kuld: Ukendt

Antal kuld/år: 1

Levetid (max.): 1 år

Bestand: Stor

Udbredelse, verden: Dårligt kendt

Udbredelse, Danmark: Udbredt i hurtigtrindende vandløb

Trækforhold: De voksne kan flyve op til 18 km

Beskyttelse: Ingen

Anvendelse: Vigtige som fiskeføde og har dannet model for nogle af lystfiskernes fluer

Fjender: Fisk, fugle og flagermus

Gratis i det grønne

Kom med på gratis guidede naturture - i Aarhus, i Mols Bjerge og i din baghave.

Se mere i kalenderen

Naturhistorisk Museum · Wilhelm Meyers Allé 210, Universitetsparken, 8000 Arhus C · Tlf 86129777 · nm@nathist.dk · www.nathist.dk