Lille kålsommerfugl

Pieris rapae    

 

Beskrivelse

Lille kålsommerfugl hører til hvidvingegruppen, hvor hvide og gule farver dominerer. Pupperne i denne gruppe fæstnes til lodrette underlag med en stærk spindetråd. Lille kålsommerfugl ligner meget stor kålsommerfugl, men er mindre og har svagere sort farvetegning samt pletter på vingerne.

Hunnen har to runde pletter på forvingerne, hvor hannen kun har en, og der er således tydelig forskel på hannen og hunnen.

Larven er korthåret og næsten ensfarvet grøn med en svag sidelinje af små gule prikker. Puppens farve varierer fra lyst gråhvid til brun eller grøn med små sorte prikker.

Levesteder

Lille kålsommerfugl findes overalt i det åbne land, hvor der er planter tilhørende kålfamilien, herunder dyrkede kålplanter og vilde arter som løgkarse, strandsennep og agersennep. Desuden er den almindelig i haver, hvor der dyrkes kål.

Tidligere, da der ikke blev brugt insektmidler, var lille kålsommerfugl kendt for at trække i store flokke. Trækket var sjældent langt, nogle få hundrede kilometer. Årsagerne til trækket er dårligt kendt, men skyldes formentlig en kraftig opformering på grund af gode yngleforhold med få parasitter og godt vejr og efterfølgende passende vindforhold.

Biologi

Lille kålsommerfugl lever normalt på vilde kålplanter, men kan undertiden være en endnu værre pest-art end stor kålsommerfugl på kålafgrøder – dels fordi den kan gennemføre flere generationer på et år end stor kålsommerfugl, dels fordi larven er grøn og meget ligner kålplanter, hvorfor larverne ikke opdages. Desuden angriber larverne af lille kålsommerfugl de centrale dele af kålplanterne først. Larverne når først senere ud på bladene, hvor de evt. møder larver af stor kålsommerfugl, der med deres gullighvide farver nemt kan ses mod de grønne kålblade. Derfor er det ofte larver af lille kålsommerfugl, der smutter med ind i køkkener sammen med broccoli, blomkål m.v.

Æggene lægges enkeltvis på undersiden af kålplanter og ikke som hos stor kålsommerfugl i klumper. Larverne forpupper sig i alle generationer på kålplanterne. Både lille og stor kålsommerfugl overvintrer som pupper. Grønne pupper findes mest på planterne, mens gullige pupper ses på mure og sten.

Lille kålsommerfugl er udbredt gennem Europa, østover gennem Asien til Japan og endog i Nordamerika. Desuden er arten introduceret til Australien og New Zealand, hvor den er en stor pestart på kålarter.

I Danmark findes lille kålsommerfugl overalt. 

 

Foto: ©Naturhistorrisk Museum 

Fakta                 

Vingefang: 38-57 mm

Længde, larve: Ca. 2 cm

Flyveperiode: Marts-oktober

Føde, larve: Blade fra korsblomstarter

Føde, voksne: Nektar

Antal kuld/år: 3 generationer pr år

Udbredelse, Danmark: Overalt i landet

Udbredelse, verden: I Europa syd for 65. breddegrad og fra Nordafrika gennem Asien til Japan

Trækforhold: Træk-sommerfugl

Fjender: Fugle og snyltehvepse

Andre navne: Lille kålfugl

Gratis i det grønne

Kom med på gratis guidede naturture - i Aarhus, i Mols Bjerge og i din baghave.

Se mere i kalenderen

Naturhistorisk Museum · Wilhelm Meyers Allé 210, Universitetsparken, 8000 Arhus C · Tlf 86129777 · nm@nathist.dk · www.nathist.dk