Ligustersværmer

Sphinx ligustri

 

Beskrivelse

Ligustersværmeren hører til gruppen aftensværmere, som rummer de største danske sommerfuglearter. Ligustersværmeren regnes ofte som den største art med et vingefang på 11-13 cm. Ligustersværmeren kendes på, at forvingerne er aflangt mørkebrune med lyse partier og sorte striber. De er meget større end bagvingerne, der ligesom bagkroppen har mørke bånd på en lyserød baggrund. En anden aftensværmer, dødningehoved, har gul- og sortstribede bagvinger og bagkrop og en gul dødningehovedlignende tegning på forkroppen og kommer flyvende hertil fra Nordafrika. I de senere år ses stadig oftere en anden ligustersværmer-lignende art, som kommer flyvende fra Sydeuropa, nemlig snerlesværmeren, der har vist sig at kunne tilbagelægge strækningen op over Europa på et par dage. Den ses også på Færøerne og Island.

Larven er grønliggul med violette striber på siden og en stor, skinnende sort torn i bagenden.

Levesteder

Ligustersværmeren lever i haver, parker, hegn og løvskove, hvor der er ligusterhække eller syrenhegn.

Biologi

Æggene lægges enkeltvis på de blade, som larverne lever af. Man kan nemt finde larverne i sensommeren ved at se, hvor der er ekskrementhobe på jorden, især ved ligusterhække. I august bliver de fuldvoksne larver urolige, de skifter farve over i det rødlige og søger ned i jorden for at forpuppe sig. Da ser man dem også tit kravle rundt på jorden for at finde et egnet sted at overvintre. Pupper kan overvintre to gange.

Ofte finder man de voksne sommerfugle om dagen siddende på stammer eller sten i nærheden af lys, som de bliver tiltrukket af, når de flyver rundt om natten. Om natten kan man se dem søge til blomster og stå stille i luften foran dem som en kolibri. Ligustersværmeren er en eminent flyver, der kan flyve hurtigt og langt. 

 

Foto: © Naturhistorisk Museum

Fakta                 

Længde, larve: Op til 10 cm

Vingefang: 10-13 cm

Flyveperiode: Juni-august

Føde, larve: Blade af liguster, ask og syren

Føde, voksne: Nektar

Antal kuld/år: 1

Udbredelse, Danmark: Almindelig

Udbredelse, verden: I Europa

Fjender: Fugle

Gratis i det grønne

Kom med på gratis guidede naturture - i Aarhus, i Mols Bjerge og i din baghave.

Se mere i kalenderen

Naturhistorisk Museum · Wilhelm Meyers Allé 210, Universitetsparken, 8000 Arhus C · Tlf 86129777 · nm@nathist.dk · www.nathist.dk