Eremit

Osmoderma eremita               

 

Beskrivelse

Eremitten er en uhyre sjælden, sortbrun, glinsende torbist bille på 3-4 cm, som skulle have en ubehagelig og stærk lugt. Den er således en af vore største biller. Navnet eremit kommer af det latinske artsnavn. Det er misvisende, da billen på ingen måde kan siges at være eneboer, men måske nok en "huleboer".

Levesteder

Eremitten har været sjælden i Danmark i over 100 år. Det senest indsamlede eksemplar i Naturhistorisk Museums samlinger i Århus er fra 1926. De øvrige er indsamlet i 1800 tallet. Også i resten af Europa betegnes eremitten som sjælden, selvom en enkelt kilde angiver den som hyppig i Tyskland omkring 1920.

Eremitten findes kun i meget gamle, døde (opretstående) løvtræer, hvor den indre del er rådnet mere eller mindre væk. Også rådne, tykke grene højt til vejrs kan arten bruge til at yngle i.

Biologi

Eremitten kan i solskin ses flyvende højt over de egetræer, den her i landet lever på. I andre lande er løvtræer som bøg, lind, ask, kastanje m.fl. også værtsplanter for billen. Efter parringen, der finder sted i juli-august, lægger hunnen fra 10 til 80 æg i henfaldende træsmuld, hvor larven lever i 2-3 år i rød- og/eller brunmuld, før den voksne bille kommer frem. Billen er et enestående eksempel på den rigdom af biller og andre insekter, der har været knyttet til døde opretstående (veteran)træer i Danmark i ældre tid, før den moderne skovdrift ryddede op i gamle og døde træer i vore skove. Eremitten er en rigtig urskovsart. Døde træer er der ikke plads til i moderne skovbrug, og der er ingen eller kun enkelte steder, som har en gunstig bevaringsstatus for arten. Gunstige forhold ville kræve døde, henfaldende veterantræer i udbredelsesområdet, da billen kun spredes 50-100 m fra klækningsstedet.

I dag findes eremitten tilsyneladende endnu på Sjælland ved Vallø Dyrehave, Oreby Skov, Lekkende Dyrehave, Vemmetofte Dyrehave, Sorø Sønderskov, Bognæs Storskov og på Lolland i Maltrup Skov, Krenkerup Haveskov og Halsted Kloster Dyrehave. Samtlige disse lokaliteter er danske NATURA 2000 områder, og eremitten indgår her som en del af grundlaget for at udpege dem som sådan. Billen er fredet ved internationale konventioner og er på rødlisten over akut truede arter i Danmark. Næsten alle lokaliteter for arten findes på privatejet jord. 

 

Foto: ©Naturhistorrisk Museum

 

Fakta                 

Længde (voksen): 30-40 mm

Antal æg/kuld: 10-80

Føde: Larven lever af halvråddent, nedbrudt træ

Udbredelse, verden: Europa, sjælden

Udbredelse, Danmark: Meget sjælden. Findes kun på ganske få (ca. 10) lokaliteter på Sjælland og Lolland, men er truet og i tilbagegang.

Fjender: Mennesket (skovrydning), andre biller, der lever i hule træer.

Gratis i det grønne

Kom med på gratis guidede naturture - i Aarhus, i Mols Bjerge og i din baghave.

Se mere i kalenderen

Naturhistorisk Museum · Wilhelm Meyers Allé 210, Universitetsparken, 8000 Arhus C · Tlf 86129777 · nm@nathist.dk · www.nathist.dk