Citronsommerfugl

Gonepteryx rhamni                   

 

Beskrivelse

Citronsommerfuglen hører til sommerfuglegruppen hvidvinger, hvor hvide og gule farver er dominerende. Et andet fællestræk er bl.a., at puppen fæstnes med en stærkt spindetråd til et fast, lodret underlag.

Gone-pteryx betyder vinkel-vinge og hentyder til vingespidsen, og citronsommerfugl kendes da også især på, at vingespidserne har en meget markant spidsvinklet kant. Hannen er citrongul, mens hunnen er mere gullighvid, og begge køn har en lille orange midtplet på vingen. Den udvoksede larve er blågrøn med en lys sidestribe. Puppen er stærkt tilspidset i begge ender, men virker ellers tykmavet.

Udbredelse

Citronsommerfuglen er fundet overalt i Danmark, dog er den mindre hyppig i Vestjylland. Den er almindelig i det sydlige og mellemste Norden, bortset fra Vestnorge.

Levesteder

Citronsommerfugl lever overalt i skove, buskads og haver med halvt skyggede foderplanter. Tørst findes især i fugtige, halvåbne blandingsskove på næringsfattig bund.

Biologi

Citronsommerfuglen er en rigtig forårsbebuder, idet den stærkt gule han allerede ses flyve rundt i marts-april måned. Citronsommerfuglen flyver ivrigt rundt langs skove, hegn og i haver på jagt efter hunner eller efter forårsblomster for at finde nektar.

Parringen finder sted tidligt om foråret og kan vare timer og endog dage. Æggene lægges enkeltvis på undersiden af nye blade af tørst eller vrietorn. Larverne gnaver ovale huller i bladene og hviler ofte helt ude på spidsen af kviste i en karakteristisk stilling med hævet forkrop. Larverne og næste generation af sommerfugle dukker op i juli-august måned.

Citronsommerfuglen søger meget til blomster, om foråret bl.a. til pilerakler og mælkebøtte. Om efteråret har den behov for at opmagasinere store mængder energi og søger til forskellige kurvblomster, fx kåltidsel, samt til rødkløver. Den overvintrer mellem løvblade som voksen sommerfugl. 

 

Foto: © Naturhistorisk Museum

Fakta                 

Vingefang: 54- 64 cm

Længden af larven: Max. 3 cm

Flyveperiode: Marts-oktober

Føde, voksne: Nektar

Føde, larve: Blade af tørst og vrietorn

Antal kuld/år: 1

Udbredelse, verden: Det meste af Europa samt Nordafrika og østover til Sibirien

Udbredelse, Danmark: I hele landet

Trækforhold: Ikke trækkende, men kan flyve langt omkring

Fjender: Fugle, snyltehvepse

Andre navne: Citronfugl

Gratis i det grønne

Kom med på gratis guidede naturture - i Aarhus, i Mols Bjerge og i din baghave.

Se mere i kalenderen

Naturhistorisk Museum · Wilhelm Meyers Allé 210, Universitetsparken, 8000 Arhus C · Tlf 86129777 · nm@nathist.dk · www.nathist.dk