Almindelig blåfugl

Polyommatus icarus                  

 

Beskrivelse

Almindelig blåfugl hører til blåfuglefamilien, som omfatter blåfugle og ildfugle, hvor blå og brune farver ofte er dominerende. Ellers kan medlemmerne i denne gruppe have yderst farvestrålende vinger (”fupfarver”, der skyldes strukturforskelle i vingeskæl) med islæt af rødt, brunt, orange m.fl. Endvidere er der meget stor forskel på under- og overside af vingerne, ligesom hanner og hunner ofte er meget forskellige. Det er ofte små arter, og Danmarks mindste dagsommerfugl hører også til denne gruppe.

Almindelig blåfugl ligner flere andre blåfugle, og hannen kendes især på de ensartet farvede lyseblå vinger med smal sort kant og hvide skæl på vingekant. Hunnen er brun eller blå med orange pletter og hvide skæl langs vingekanten og blåviolet ved basis. Larven er næsten ensfarvet grøn, mens puppen er grøn med lidt lysere gulgrønt hoved og bagkrop.

Udbredelse

Almindelig blåfugl er almindelig overalt, hvor værtsplanterne gror, dvs. på skrænter, i vejkanter, på brakmarker og enge.

Levesteder

Almindelig blåfugl holder til, hvor der er planter tilhørende ærtefamilien, herunder kløverarter. Den kan træffes fra maj til september og er den mest almindelige blåfugl i Danmark. Sædvanligvis får den 2 kuld om året.

Biologi

Almindelig blåfugl lever især på kløver, kællingetand, harekløver og andre ærteblomstrede planter, men også på andre plantearter som storkenæb m.v. Valget af værtsplante afhænger dels af tilgængeligheden af planter, men også af årstid. Det er næsten altid på små planter i kantområder af værtsplanternes forekomster, eller på isolerede planter, at larverne kan findes. Et særligt ritual med at tromme med forben m.v. går ofte forud for æglægning.

Larverne spiser i begyndelsen fra undersiden af bladene og udhuler disse, men undlader at tage de yderste cellelag, så transparente pletter opstår på bladene. Senere spiser de fra kanten af bladene.

Mange arter i denne gruppe har udviklet et tæt samarbejde med myrearter i larvestadiet, og nogle er endog helt afhængig af myrer for at kunne udvikle sig. Myrer malker ofte larverne for de sukkerholdige ekskrementer og kan også forsvare larverne mod fjender. Larverne kan afsondre stoffer, som ligner myrernes egne, og de angribes derfor ikke af myrer.

Almindelig blåfugl overvintrer både som larve og som puppe, ofte ved basis af planter eller mellem blade på jorden.

Sommerfuglen ses ofte ved aftenstide siddende med hovedet nedad på stængler m.v.

 

Foto: © Naturhistorisk Museum

Fakta                 

Vingefang: 25-36 mm

Larve, længde: Op til 13 mm

Flyveperiode: Maj- september

Føde, voksne: Nektar fra ærteblomster, kurveplanter og lyngplanter

Føde, larve: Blade fra ærteblomstrede planter

Antal kuld, år: 2

Trækforhold: Hjemme-hørende i Danmark

Udbredelse, verden: I hele det palæarktiske område, dvs. Europa og Asien fra nord til og med det nordlige Kina og Himalaya samt Mellemøsten, Nordafrika og De Kanariske Øer

Udbredelse, Danmark: Overalt i landet

Fjender: Fugle og snyltehvepse

Gratis i det grønne

Kom med på gratis guidede naturture - i Aarhus, i Mols Bjerge og i din baghave.

Se mere i kalenderen

Naturhistorisk Museum · Wilhelm Meyers Allé 210, Universitetsparken, 8000 Arhus C · Tlf 86129777 · nm@nathist.dk · www.nathist.dk