Vandstær

Cinclus cinclus

 

Beskrivelse

Tyk og kraftigt fugl der ligner en stor gærdesmutte på den korte hale der typisk er løftet. Brunsort i farven med et hvid bryst og strube. Ungfuglen har en grålig dragt uden den hvide strube og bryst. Den ses typisk siddende på en sten eller en gren ved et vandløb mens den vipper op og ned med gumpen

Udbredelse

Yngler i Sverige, Findland og Norge, i Storbritannien, Syd og Mellemeuropa og østpå til Centralasien samt sporadisk i Nordvestafrika

Levesteder

Klare vandløb med stenet bund og god vandstrøm som findes i Østjylland og især på Bornholm Den er meget sjælden ynglefugl i Danmark grundet mangel på naturlige redepladser ved den rette type vandløb. Om vinteren ses fuglen mere ved åer og vandløb, da danske standfugle suppleres af trækfugle fra Norge og Sverige

Biologi

Den lever af vandinsekter og tager også gerne krebsdyr, snegle og småfisk. Yngler når den er 1 år gammel. Har sæsonmage men grundet at den er meget trofast mod sine tidligere ynglepladser, kan ”gamle” mager mødes og danne par igen. Reden findes på en skrænt under en bro eller lign. ved et vandløb. Ungerne opfostres af begge forældre

Fakta

Længde: 18 cm

Vægt: 55-75 g

Vingefang: 25,5-30 cm

Antal æg/kuld: 2 kuld med 4-6 æg pr kuld

Rugetid: 16 dage

Ungetid: 19-25 dage

Bestand: 1- 6 par

Udbredelse, Danmark:

Udbredelse, verden:

Beskyttelse: Fredet og rødlistet

Træk/standfugl: Danske fugle er standfygle

Gratis i det grønne

Kom med på gratis guidede naturture - i Aarhus, i Mols Bjerge og i din baghave.

Se mere i kalenderen

Naturhistorisk Museum · Wilhelm Meyers Allé 210, Universitetsparken, 8000 Arhus C · Tlf 86129777 · nm@nathist.dk · www.nathist.dk