Isfugl

Alcedo atthis

 

Beskrivelse

Arten tilhører skrigefuglene, som ofte er meget farvestrålende fugle. En lille meget farvestråelende fugl (18 cm) med et kort hoved og kort hals men med et næb på 4 cm. Oversiden er mørkegrøn med lysende turkisblå ryg og undersiden er i rustbrune orange farver. Den har hvide kinder og en hvid halsstribe. Hunnens næb er rødt på undersiden på den inderste del af næbbet. Hannens næb er sort. Kropsbygningen er plump og halen er kort.     

Udbredelse

Yngler i den sydlige del af Skandinavien og i det meste af Europa samt Nordafrika, store dele af Asien og på mange af De Ostindiske Øer. I Danmark er den forholdsvis sjælden og man finder flest par i Øst og Midtjylland. Enkelt par er fundet i Vestjylland og på Fyn og Sjælland gennem tiden.

Levesteder

Foretrækker områder med mange åer og søer, vandmøller der er omkranset af krat eller skov eller dambrug

Biologi

Yngler når den er 1 år gammel. Den lever i par men kan skifte sin partner mellem første og andet kuld. Reden lægges for enden af en lang tunnel (1 meter) som parret graver ud i en brink ud til et vandløb eller sø i nærheden af deres fiskepladser. Begge mager udruger æggene.  Lever af fisk, krebsdyr og vandinsekter, der fanges fra en udkigspost der typisk er en gren 1-3 meter over vandet. Den dykker med stor præcision og kan tage en fisk der er op til 10 cm lang

De danske fugle er primært standfugle men kan ikke klare sig så godt i isvintre.

Fakta

Længde: 18 cm

Vægt: 40 - 45 g

Vingefang: 24 - 26 cm

Yngleperiode: Fra maj

Antal kuld/æg: 2 kuld med 5 - 7 æg

Rugetid:16 - 21 dage

Ungetid: 23 – 27 dage

Bestand: 250 - 400 par

Levealder: Gennemsnit 2 år

Udbredelse, Danmark: Primært Øst og Midtjylland

Udbredelse, verden: Europa, Nordafrika, Asien og De Ostindiske Øer.

Beskyttelse: Fredet, gullistet i Danmark

Fjender: Kat, rotte

Stand/trækfugl: Både stand og trækfugl, sydpå i sept/okt.

Gratis i det grønne

Kom med på gratis guidede naturture - i Aarhus, i Mols Bjerge og i din baghave.

Se mere i kalenderen

Naturhistorisk Museum · Wilhelm Meyers Allé 210, Universitetsparken, 8000 Arhus C · Tlf 86129777 · nm@nathist.dk · www.nathist.dk