Grønbenet rørhøne

Gallinula chloropus                  

 

Beskrivelse

Rørhønen er en lille kompakt fugl med en relativt lang hale og meget store fødder, som giver en stor trædeflade. Det betyder, at den næsten kan gå på vandet i sumpede områder med mange flydeblade.

Kroppen er blågrå med brunlige vinger. De grønne ben og den røde blis gør arten umiskendelig. Næbbet har en gul spids, men er ellers rødt. Den røde farve forsætter op i et stort rødt pandeskjold.

Rørhønen knikser næsten konstant med halen, og så ses det karakteristiske sorthvide ”dådyrspejl”.

Dun-ungerne har rødligt hoved ligesom blishønsenes unger, men har ikke deres gule strube.

Udbredelse

Grønbenet rørhøne er en rigtig kosmopolit. Den findes stort set overalt i verden undtagen Australien. Den kan ikke klare sig i køligere klima, og Danmark ligger da også tæt på dens nordlige udbredelsesgrænse.

Den findes overalt i Danmark med størst tæthed i den østlige del af landet.

De fleste danske og skandinaviske rørhøns trækker til Sydvesteuropa og Nordafrika i september-december og vender tilbage til ynglestederne i marts-april. Danmark gæstes i samme periode til gengæld af tusinder af rørhøns fra nord og øst.

Levesteder

Rørhønen er en meget almindelig fugl i byernes parker, men findes ellers overvejende i meget små næringsrige vandhuller og moser. Den foretrækker søer med en god bredvegetation, fx rørskov.

Rørhønen går gerne på land for at finde føde og kan således ofte opleves gående græssende omkring i byens parker. I naturen er den typisk ret sky, men i bynære parker og lignende steder har den vænnet sig til mennesker.

Ynglebiologi

Reden anlægges typisk godt skjult i rørskoven, men få meter fra åbent vand.

I varme forår lægger grønbenet rørhøne det første kuld æg så tidligt som sidst i marts. Næste kuld lægges allerede en uges tid efter klækningen af første kuld. Grønbenet rørhøne kan derfor ofte nå at få hele tre kuld på vingerne i løbet af en sæson. Det er naturligvis hårdt arbejde at opfostre så mange unger, men begge forældre hjælpes om opgaven, og de ældste unger giver også et nap med.

Grønbenet rørhøne er nærmest altædende, men føden består overvejende af smådyr som insekter, orme og små krebsdyr, som den finder både i vandet og på land. Den æder også frugter, frø og ådsler, eller den plyndrer andre fugles reder for æg, hvis lejlighed byder sig.

 

Foto: © Naturhistorisk Museum

Fakta                 

Længde: 27-31 cm

Vægt: Hanner 250-420 g, hunner 260-420 g

Vingefang: 50-55 cm

Yngleperiode: April-august

Antal æg/kuld: 5-9 æg/kuld

Antal kuld/år: 2 (3) kuld/år

Rugetid: 21-22 dage

Ungetid: 40-50 dage

Bestand: 5.000-20.000 ynglepar

Udbredelse, verden: Det meste af verden undtagen Australien

Udbredelse, Danmark: Hele landet

Beskyttelse: Fredet

Fjender: Havørn, mink, rotter, fiskehejre, gedde, kat, ræv m.fl.

Stand/trækfugl: Primært trækfugl

Gratis i det grønne

Kom med på gratis guidede naturture - i Aarhus, i Mols Bjerge og i din baghave.

Se mere i kalenderen

Naturhistorisk Museum · Wilhelm Meyers Allé 210, Universitetsparken, 8000 Arhus C · Tlf 86129777 · nm@nathist.dk · www.nathist.dk