Bjergvipstjert

Motacilla cinerea

 

Beskrivelse

Ligner overfladisk en gul vipstjert, men ryggen er blågrå og har en tydeligt længere hale og gult bryst Hannen har om sommeren en sort strube, hvor hunnen har en hvid strube. Om vinteren får hannen også hvid strube.

Udbredelse

Yngler i Europa, Marokko, Algeriet, Acorerne, Madeira og De Kariske øer; Mellemøsten og i store dele af Centralasien til Stillehavet. I Danmark ses fugle mest i Jylland, især i Østjylland bl.a. Villestrup Å i Østhimmerland.

Levesteder

På trods af navnet ses fuglen også udenfor bjerge. Her kræves dog normalt rindende vand i form af vandløb og åer. Den sidder gerne på en sten ude i vandet eller ved bredden. Den kald overdøves som oftest af vandets brusen. Den yngler langs åer og mindre vandløb helst med naturlige slyngninger med krumninger der holder lavt stillestående vand til fødesøgning. Reden lægges ved menneskeskabt spærringer af vandet f.eks. ved gamle vandmøller, broer og dambrug.

Biologi

De danske fugle er trækfugle og flyver om efteråret til Vest- og Sydeuropa. Den lever hovedsageligt af insekter som den dels fanger på jorden, i det lave vand eller i luften. Ungerne fodres i starten primært med larver. Fuglen yngler første gang når den er 1 år gammel og har afgrænsede territorier. Ungerne udruges i fælleskab af han og hun og de lægger ofte to hold æg om året.  

Fakta

Længde: 18 cm

Vægt: 15-23 gram

Vingefang: 25-27 cm

Yngleperiode: ultimo marts

Antal æg/kuld: 4-6

Rugetid: 11-16 dage

Ungetid: 11-13 dage

Bestand: 450-500 par

Levealder: Max 8 år          

Udbredelse, Danmark: Ved vandløb i Jylland

Udbredelse, verden: Det meste af Europa, Nordafrika og Asien

Fjender: Tårnfalk, flået

Træk/standfugl: Danske fugle trækker til Vest og Sydeuropa i sept./primo nov.

Gratis i det grønne

Kom med på gratis guidede naturture - i Aarhus, i Mols Bjerge og i din baghave.

Se mere i kalenderen

Naturhistorisk Museum · Wilhelm Meyers Allé 210, Universitetsparken, 8000 Arhus C · Tlf 86129777 · nm@nathist.dk · www.nathist.dk