Toplettet kutling

Gobiusculus flavescens          

 

Beskrivelse

Toplettet kutling er en lille fisk med en klassisk kutlingform, dvs. et bredt hoved, store brystfinner og kroppen, der smalner til ned mod halen. Toplettet kutling kendes på en tydelig sort plet på hver side af halens basis. Den voksne han en anden stor sort plet midt på siden under den forreste rygfinne, heraf navnet. Sidepletten er dog ofte vanskelig at se, da den let skjules af den store brystfinne.

Toplettet kutling har på ryggen to rygfinner. Den forreste rygfinne har 7 stråler, hvor de fleste øvrige kutlinger kun har 5-6 stykker. Begge rygfinner har rødlige længdestriber.

I yngletiden får hannen blåligt skær, men ellers er den mest grøn-brunlig. Farverne snyder ofte, da omgivelsernes farver reflekteres i kutlingens skæl.

Udbredelse

Toplettet kutling er vidt udbredt i det Østatlantiske område fra Nordnorge til Gibraltar. Udbredelsen er dog begrænset i Nordsøens sydlig og østlige dele. Toplettet kutling går ind i Østersøen langs den svenske østkyst og findes rundt om Øland.

I Danmark findes den overalt i de indre farvande, bl.a. i lystbådehavne.

Levesteder

Toplettet kutling er ikke så tæt knyttet til bunden som sandkutling. Den lever i små stimer i tangbæltet og ved store sten ned til max. 10 meters dybde. Den ses tit fritsvømmende i overfladen eller hvilende på undervandsvegetationen, hvor den er særdeles godt camoufleret.

Biologi

Toplettet kutling gyder om sommeren. Hunnen klistrer de pæreformede æg i klatter til brunalger, sten eller pæle, hvor de vogtes af hannen i 10 dage, indtil de klækker.

Den nyklækkede yngel opholder sig også frit i vandet ligesom de voksne. Efter gydningen dør de voksne fisk.

Toplettet kutling bliver kønsmoden allerede som 1-årig og bliver max. 2 år gammel.

Føden består mest af tanglopper, vandbænkebidere, kårer og fiskelarver.

 

Foto: © Philippe Provencal 

Fakta                 

Længde: Op til 70 mm

Vægt: Få gram

Gydeperiode: Maj-august

Antal æg: Max. 100 æg

Levetid (max.): 2 år

Bestand: Meget almindelig

Udbredelse, verden: Østatlantisk fra Nordnorge til Gibraltar

Udbredelse, Danmark: Meget almindelig, hvor der er sten

Beskyttelse: Ingen

Anvendelse: Ingen

Fjender: Ædes gerne af rovfisk

Gratis i det grønne

Kom med på gratis guidede naturture - i Aarhus, i Mols Bjerge og i din baghave.

Se mere i kalenderen

Naturhistorisk Museum · Wilhelm Meyers Allé 210, Universitetsparken, 8000 Arhus C · Tlf 86129777 · nm@nathist.dk · www.nathist.dk