Nipigget hundestejle

Pungitius pungitius                  

 

Beskrivelse

Hundestejlerne er en lille gruppe af små fisk, som er karakteriseret ved deres ganske tynde halestilk og en række kraftige pigge på ryg og gællelåg. Hundestejlerne rejser straks piggene, hvis de føler sig truet, og de er således godt bevæbnet mod rovfisk.

Nipigget hundestejle er en lille slank og flad fisk med 7-12 frie pigge på ryggen. Piggene kan være svære at se, når de ligger ned langs ryggen. Arten har benplader på siderne, især nær halen. Ryggen er brun eller grøn med sorte striber halvt ned på siderne mod bugen. Bugen er lys.

Hunner vokser hurtigere og bliver ældre end hanner, som højst bliver 3 år gamle.

Nipigget hundestejle kan forveksles med trepigget hundestejl, som dog kun har 2-4 pigge på ryggen. Nipigget hundestejle er også slankere end trepigget hundestejle.

Også tangsnarren kan ligne, men den er bevæbnet med 14-17 pigge på ryggen.

Udbredelse

Nipigget hundestejle er udbredt over store dele af den nordlige halvkugles tempererede og arktiske områder. Her findes den i brakvandsområder langs kysterne samt i ferskvand inde i landet.

I Danmark findes den overalt langs kyster, i havneområder samt i søer og vandløb inde i landet.

Levesteder

I modsætning til den trepiggede hundestejle går den nipiggede ikke ud i rent saltvand, men kun et stykke ud i brakvand. Det foretrukne levested er tilgroede småvande, grøfter, moser og lavvandede brakvandsvige.

Arten er væsentligt mere stationær end trepigget hundestejle. Den er tæt knyttet til undervandsvegetation og ses kun sjældent i frit vand.

Nipigget hundestejle optræder normalt ikke i stimer som trepigget hundestejle.

Biologi

Yngleperioden ligger i maj-juni ligesom hos den trepiggede slægtning.

Hannen bygger en kunstfærdig rede af trådalger oppe i vegetationen, ikke på bunden som trepigget hudestejle. Reden er ca. 3 cm og holdes sammen af klæbrige tråde, som nipigget hundestejle producerer i nyrerne. I parringstiden bliver hannen lysere på ryggen og meget mørkere på bugen, især på struben. Samtidig bliver brystfinnerne røde.

Redeterritoriet forsvares heftigt mod alle andre kønsmodne hanner.

Hannen lokker derefter så mange hunner som muligt ind i reden, hvor de lægger en portion æg, som han efterfølgende befrugter. Æggene passes nidkært af hannen, der vifter friskt, iltet vand hen over dem. Efter ca. 14 dage klækkes æggene.

Når ungerne kommer ud af æggene, vogtes de en tid i reden af hannen. I denne periode lever ungerne af næringen i blommesækken. Når de har fået deres pigge, forlader de reden og skal klare sig selv. Nipigget hundestejle bliver kønsmoden efter et år.

Nipigget hundestejles føde består primært af zooplankton, men de lidt større eksemplarer æder alt, hvad de kan overmande.

 

Foto: © AQUA

Fakta                 

Længde: 5-7 cm

Gydeperiode: April

Antal æg: 100-200 æg

Levetid (max): 5 år, hunnerne bliver ældst

Bestand: Almindelig

Udbredelse, verden: Den nordlige halvkugles tempererede og arktiske områder

Udbredelse, Danmark: Langs kyster, i havneområder samt i søer og vandløb

Beskyttelse: Ingen

Anvendelse: Kan bruges som akvariefisk, har ingen økonomisk betydning

Fjender: Rovfisk som gedde, aborre, ørred og ål samt søfugle

Gratis i det grønne

Kom med på gratis guidede naturture - i Aarhus, i Mols Bjerge og i din baghave.

Se mere i kalenderen

Naturhistorisk Museum · Wilhelm Meyers Allé 210, Universitetsparken, 8000 Arhus C · Tlf 86129777 · nm@nathist.dk · www.nathist.dk