Makrel

Scomber scombrus                   

 

Beskrivelse

Makrellen er en typisk repræsentant for makrelgruppen, der også omfatter tunfisk. Den er karakteristisk ved den torpedoformede krop og den meget slanke halestilk. Kroppen virker kompakt og muskuløs. Bag ryg- og bugfinnen over haleroden sidder 5-6 småfinner, og halefinnen er dybt indskåret. Den forreste rygfinne har pigstråler.

Makrellen er en meget hurtig svømmer. Småfinnerne og halekølen nedsætter vandmodstanden. Den har ikke svømmeblære og kan derfor foretage lynhurtige manøvrer op og ned i vandet. Makrellen er indbegrebet af en toptunet rovfisk.

Ryggen er i grundfarven lysegrøn med mørke tigerstriber, bugen sølvglinsende, hvid og lysende pink på den levende fisk. Der er ingen striber under sidelinjen.

Hestemakrel ligner, men har skæl, der kan ses med det blotte øje i modsætning til makrellen. Også spansk makrel ligner, men den har pletter under sidelinjen.

Makrel er en meget populær spisefisk, men den holder sig meget dårligt, da fedtet straks iltes og hurtigt bliver harskt. Det fedtholdige kød er velsmagende og næringsrigt. Makrellen er en sund fisk på grund af det store indhold af B12 og Omega3-fedtsyrer (over dobbelt så stort et indhold som hos laks) samt det generelt lave indhold af kviksølv. Den er enormt populær i dåseform i tomatsovs – især blandt børn og katte.

Udbredelse

Makrellen er udbredt i en stor del af Nordatlanten og findes langt ind i Middelhavet og store dele af Sortehavet.

Den nordatlantiske makrel opdeles i to adskilte bestande, nordsømakrel og vestmakrel.

Nordsømakrellen foretager vandringer mellem vinterkvarteret i den nordlige del af Nordsøen og sommeropholdsstedet i kystområderne i Danmark og Norden og langt ind i Østersøen. Makrellen går dog ikke helt op i Botniske Bugt.

Bestandene er gået meget tilbage som følge af overfiskning af både makrel og dens foretrukne byttefisk.

Levesteder

Makrellen lever som rovfisk i de frie vandmasser. Om vinteren opholder den sig på dybt vand, og om sommeren trækker den ind på lavt vand i kystnære områder.

Biologi

Makrellen færdes altid i stimer. En stimefront kan være 100 meter dyb og 200 meter bred, så der kan være på flere hundredtusinde fisk i stimen.

Nordsømakrellen overvintrer i den nordvestlige del af Nordsøen og gyder længere sydpå i Skagerrak og Kattegat. Vestmakrellen overvintrer derimod vest for Irland og gyder syd og sydvest for De Britiske Øer.

Makrellen overvintrer i store stimer stående på dybt vand. Her tager den stort set ingen næring til sig. Om foråret begynder den atter at æde. Samtidig søger den op i de øvre vandlag og bevæger sig ind mod lavere vand, hvor temperaturen er 11-14° C. I danske farvande gyder den her i juni-juli op til 1 million æg nær overfladen. Æggene klækker efter kun 6 dage til små larver på omkring 4 mm. Væksten er hurtig og en makrel opnår en størrelse på 20 cm i løbet af det første leveår.

Efter gydningen spredes de voksne i stimer og æder sig tykke og fede i småfisk, særlig sild, brisling og tobis. Jagten på småfisk er meget aktiv, og det sker ved den jyske vestkyst, at en makrelstime driver en stime småsild helt op på stranden – og selv strander.

 

Foto: © Hans Hillewaert

Fakta                 

Længde: 30 cm, max. 60

Vægt: Normalt 0,5 kg, max. 3,4 kg

Gydeperiode: Juni-juli

Antal æg: 1 million

Levetid (max.): 17 år

Bestand: Meget almindelig

Udbredelse, verden: På begge sider af Atlanterhavet, Middelhavet, Sortehavet og Østersøen

Udbredelse, Danmark: Overalt i saltvand

Beskyttelse: Kvoter, mindstemål

Anvendelse: Meget populær spisefisk

Fjender: Tun, hajer, delfiner m.fl.

Gratis i det grønne

Kom med på gratis guidede naturture - i Aarhus, i Mols Bjerge og i din baghave.

Se mere i kalenderen

Naturhistorisk Museum · Wilhelm Meyers Allé 210, Universitetsparken, 8000 Arhus C · Tlf 86129777 · nm@nathist.dk · www.nathist.dk