Lerkutling

Pomatoschistus microps        

 

Beskrivelse

Lerkutling er en lille bundfisk, der primært er knyttet til saltvand. Alle arter inden for slægten Pomatoschistus ligner hinanden og kan uden for parringstiden reelt kun skelnes gennem stereolup ved at studere åbningerne på hovedets sidelinjesystem.

Lerkutling er grålig til sandfarvet og har 8 svage pletter langs siden. Hovedet er stort, og kroppen smalner til ned mod halen. De voksne hanner har ca. 10 tværstriber og en relativt stor mørk plet på bagkanten af første rygfinne. Som det er typisk for en kutling, er bugfinnerne vokset sammen til en sugeskive. Den bruges, når fisken holder sig fast i søgang.

Kutlinger bevæger sig langs bunden i små, hurtige ryk.

Udbredelse

Lerkutling er udbredt overalt ved de danske kyster. Kan være meget talrig.

Levesteder

Går meget langt ind i brakvand – ofte helt ind i det nederste tidevandshøl i vore åer. Den kan tåle mange forskellige saltholdigheder og kan træffes i rent ferskvand. Konkurrerer med sandkutling. Hvor de to arter træffes sammen, holder lerkutlingen sig på lavere vand end sandkutlingen.

Biologi

Kutlingerne er en stor gruppe af meget små bundfisk, som kan forekomme i stort antal på ganske lavt vand.

Lerkutlingens føden udgøres af små krebsdyr som tanglopper, slikkrebs, kårer, orme, dansemyg og vandmider. Den er temmelig glubsk og kan tage en orm, der er tre gange dens egen længde. Kutlingerne er selv vigtige som føde for rovfisk.

Lerkutling er kønsmoden allerede efter 7-12 måneder. Forud for parringen gennemføres et ret stort parringsritual, hvorunder hannen får lokket hunnen til at afsætte æggene på undersiden af muslingeskaller, helst sandmusling, eller til sten. Hannen vogter æggene i 9-10 dage og ilter æggene ved at vifte friskt vand hen over dem. Lerkutlingen hører således til de ganske få fisk, der har yngelpleje. Ved 20° C klækker de ca. 1 mm store æg efter en uges tid.

I Europa er der ca. 75 arter af kutlinger. Verdens mindste fisk er den filippinske kutling, som blot er 7,5-11,5 mm som voksen

 

Foto: © Ove Glenjen.

Fakta                 

Længde: Max 64 mm

Vægt: Nogle få gram

Gydeperiode: April-august

Antal æg: Ganske få

Levetid (max.): 2 år

Bestand: Almindelig

Udbredelse, verden: Østatlantisk fra Gibraltar til Trondheim, spredt i Middelhavet

Udbredelse, Danmark: Overalt ved de danske kyster. Går meget langt ind i Østersøen

Beskyttelse: Ingen

Anvendelse: Ingen

Fjender: Alle slags rovfisk

Gratis i det grønne

Kom med på gratis guidede naturture - i Aarhus, i Mols Bjerge og i din baghave.

Se mere i kalenderen

Naturhistorisk Museum · Wilhelm Meyers Allé 210, Universitetsparken, 8000 Arhus C · Tlf 86129777 · nm@nathist.dk · www.nathist.dk