Havkat

Anarhichas lupus                       

 

Beskrivelse

Havkatten har et kraftigt markeret hoved og meget store, kraftige tænder. Ofte rager et par tænder ud af munden. Rygfinnen går helt fra hovedet og næsten til halen. På siderne er der et zigzagmønster til forskel fra plettet havkat. Farven er grålig eller gråbrun i modsætning til blå havkat. Skindet er meget kraftigt og solidt.

Udbredelse

I Danmark lever havkatten udelukkende som bundfisk fra 20 til 400 meters dybde i Nordsøen, Skagerrak og de nordlige dele af Kattegat.

Levesteder

Havkatten foretrækker stenbund og fastbund. Den findes ofte på rev og ved vrag. Som regel optræder den enkeltvis.

Biologi

Havkattens æg er gullige og 5-6 mm store. De gydes i ca. 15 cm store klumper på havbunden. Efter et par måneder klækkes de næsten 2 cm lange larver, der lever i de frie vandmasser (pelagisk), indtil de i en størrelse af 5-6 cm søger mod bunden for at leve resten af livet der.

Havkatten er fødespecialist. Føden består mest af muslinger og snegle, men den tager også gerne krabber, hummere og søpindsvin. Nogle havkatte har en ganske kraftig smag af krebsdyr. De kraftige, solide tænder og de nærmest abnormt udviklede kæbemuskler sætter havkatten i stand til at knuse selv meget kraftige sneglehuse og muslingeskaller. Den klarer fx uden besvær en molboøsters. En nyfanget havkat knuser nemt et kosteskaft, hvis man stikker det i munden på den, så man skal passe på sine fingre, når man piller krogen ud. Der er et kraftigt slid på tænderne. Havkatten skifter typisk tandsættet før hver ynglesæson. 

 

Foto: © Citron/CC-BY-SA-3.0

Fakta                 

Længde: 150 cm, typisk 50-60 cm

Vægt: 1-3 kg, rekorden er 23,6 kg

Gydeperiode: Oktober-januar

Antal æg: 3.000-24.000 æg

Levetid (max): 14 år

Bestand: Stor

Udbredelse, verden: Fra Nordnorge og lidt ind i Hvidehavet og i Atlanten til Biscayen. Desuden en bestand i det sydligste Grønland og de nordøstlige dele af Nordamerika

Udbredelse, Danmark: Nordsøen, Skagerrak, lidt ned i Kattegat

Beskyttelse: Ingen

Anvendelse: Konsum i flået tilstand som koteletfisk. Skindet kan forarbejdes til fint læder. Intet målrettet fiskeri, dog sportsfiskeri, men tages som bifangst ved line- og trawlfiskeri

Fjender: Store torsk, langer og pighaj

Andre navne: Stribet havkat

Gratis i det grønne

Kom med på gratis guidede naturture - i Aarhus, i Mols Bjerge og i din baghave.

Se mere i kalenderen

Naturhistorisk Museum · Wilhelm Meyers Allé 210, Universitetsparken, 8000 Arhus C · Tlf 86129777 · nm@nathist.dk · www.nathist.dk