Helt

Coregonus lavaretus               

 

Beskrivelse

Helten er en laksefisk, og den har sin egen familie. Den er meget tæt beslægtet med snæbelen.

Helten har en langstrakt krop med sølvskinnende skæl og en lille fedtfinne bagest på ryggen mellem ryg- og halefinne. Halefinnen er dybt indskåret. Heltens snude er tydeligt but til forskel fra snæbelens spidse snude.

Helten har en lille mund med overbid og masser af små tænder. Helten er en stimefisk.

Der er mange forskellige arter af helt inden for udbredelsesområdet. Det skyldes formentlig, at helt er en koldtvandsfisk, som findes næsten helt op til elvenes gletsjere, og som har fulgt istidernes frem- og tilbagetrækning. I tiden løb er heltbestande i perioder blevet isoleret i de store og dybe søer og har udviklet sig til selvstændige arter.

Heltfamiliens mange arter er selv for specialister yderst vanskelige at adskille.

Udbredelse

Helten er udbredt i koldere områder på den nordlige halvkugle. Den træffes i det meste af Nordeuropa og Skandinavien gennem Sibirien til Alaska. Desuden findes helt i mange isolerede bestande i fx de store alpesøer.

I Danmark findes helten i primært i de vestjyske fjorde, Ringkøbing-, Stadil- og Nissum Fjord, men også i Østersøen. Der er udsat helt i flere søer.

Levesteder

Helten findes kun i koldt vand, som også skal være rent. Den kan findes i både vandløb og søer.

Helten har det bedst, når vandet er koldt, og det kan være en fantastisk oplevelse at se den æde om vinteren, hvor den oftest går lige under isen og snapper zooplankton. Arten lever i både ferskvand og brakvand.

Biologi

Helte fra havet vandrer om vinteren op i ferskvand for i store flokke at gyde. Bestande, der holder til i søer, vandrer også op i de tilstødende vandløb for at gyde. Helte begynder normalt at gyde ved en vandtemperatur på 7° C. Selve gydningen finder sted på vandløbenes vegetationsfrie grusbund.

Æggene gydes frit i vandet, hvorefter de synker ned. Da æggene er let klæbrige, sætter de sig fast på sten og lignende. Æggene er ret store, ca.3 mm, og gullige i farven. De klækker først efter flere måneders forløb.

Nogle steder vandrer ynglen først ud efter 6-7 år, andre steder bliver de kun i vandløbet i 7-8 måneder.

Der skelnes mellem helt, som lever pelagisk af zooplankton, og helt, som æder bunddyr. Helt er også kendt for at æde rogn.

I Danmark går helten især efter dansemyg. Arten er udrustet med fantastisk veludviklede gællegitre, der fungerer som sier ved at tilbageholde de små fødeemner, som ellers tages enkeltvis. Normalt jager helten kun ved hjælp af synet, så den er udpræget dagaktiv. 

 

Foto: © AQUA

Fakta                 

Længde: Op til 70 cm

Vægt: Op til 10 kg

Gydeperiode: December - januar

Antal æg: 50.000 æg

Levetid (max): 14 år

Udbredelse, verden: Nordeuropa og Skandinavien gennem Sibirien til Alaska

Udbredelse, Danmark: Primært i Ringkøbing-, Stadil- og Nissum Fjord

Beskyttelse: Frednings-tider og krav om mindstemål

Anvendelse: Konsum og sportsfisk

Fjender: Rovfisk, fx større helte

Gratis i det grønne

Kom med på gratis guidede naturture - i Aarhus, i Mols Bjerge og i din baghave.

Se mere i kalenderen

Naturhistorisk Museum · Wilhelm Meyers Allé 210, Universitetsparken, 8000 Arhus C · Tlf 86129777 · nm@nathist.dk · www.nathist.dk