Sortspætte

Dryocopus martius                   

 

Beskrivelse

Sortspætten er meget stor, langt den største af de europæiske spættearter. Den er helt sort på nær en rød kalot hos hannen og en rød plet i nakken hos hunnen.

Udbredelse

Sortspætten er en fåtallig ynglefugl med et kerneområde i det centrale Jylland, i Nordsjælland og på Bornholm. Den indvandrede som ynglefugl i 1960'erne, først til Nordsjælland og Bornholm, senere til Midt og Sønderjylland.

Levesteder

Sortspætten foretrækker ældre, ikke for tætte skove, som er domineret af nåletræer, men med indslag af ældre løvtræer.

Biologi

Sortspætten søger føde under barken på træer og i myretuer på jorden. Skovmyrernes tuer kan i områder med sortspætter være fyldt med dybe huller efter besøg fra spætterne, ligesom træstubbe kan være gennemhugget og splittet fuldstændigt ad, så store splinter på 10 15 cm ligger spredt omkring på jorden. Ligesom andre spætter bruger sortspætten sit meget kraftige næb til at udhugge redehullet i et træ. Selve redekammeret er ca. 50 cm dybt og har en diameter på 25 cm. Redehullet findes normalt i mindst 10 meters højde.

 

Foto: © Naturhistorisk Museum

 

Fakta                 

Længde: 50 cm

Vægt: 325 g

Vingefang: 66 cm

Yngleperiode: April juni

Antal æg/kuld: 4-6 

Antal kuld/år: 1

Rugetid: 12-14 dage

Ungetid: 23-27 dage

Bestand: 200-300 ynglepar (2000)

Levealder (max.): 14 år

Udbredelse, verden: Europa undtagen De britiske Øer og Island. Desuden i et bredt bælte østpå gennem Asien

Udbredelse, Danmark: Findes fortrinsvis i Nordsjælland og på Bornholm, men også i Midtjylland, Sønderjylland samt Midtsjælland

Stand/trækfugl: Standfugl

Stemmer: Et vidtlydende 'Akly kly kly' samt en meget kraftig og lang trommen på tørre grene

Gratis i det grønne

Kom med på gratis guidede naturture - i Aarhus, i Mols Bjerge og i din baghave.

Se mere i kalenderen

Naturhistorisk Museum · Wilhelm Meyers Allé 210, Universitetsparken, 8000 Arhus C · Tlf 86129777 · nm@nathist.dk · www.nathist.dk