Kortnæbbet gås

Anser brachyrhynchus              

 

Beskrivelse

Kortnæbbet gås minder meget om sædgåsen, men er en smule mindre og har kortere hals og spinklere næb. Oversiden er lysere. I flugten er den lyse forvinge et godt kendetegn.

Udbredelse

De fugle, der ses her i landet, stammer fra bestanden, som yngler på Svalbard. I Danmark forekommer de kortnæbbede gæs især langs den jyske vestkyst, hvor de ankommer i oktober og bliver en månedstid, inden de drager videre til Holland og Belgien. De vender tilbage til Danmark i februar og fortsætter videre til Svalbard.

Levesteder

I Danmark søger de kortnæbbede gæs føde på marker og enge og overnatter i lavvandede fjorde. De store flokke kan forvolde betydelig skade, når de æder nyspiret korn på markerne.

Biologi

Kortnæbbet gås yngler normalt i en alder af tre år. Reden anlægges på den indre tundra, på småøer og klippeskråninger, gerne i havfuglekolonier, og æglægningen påbegyndes med det samme, normalt i maj. Hunnen ruger, mens hannen forsvarer territoriet. Kortnæbbede gæs lægger et enkelt kuld om året, men hvis æggene går tabt, kan de lægge endnu et kuld. Parret holder sammen år efter år. Efter ca. 26 dages rugning klækker æggene. De små gæslinger er hurtigt på benene og følger næste dag efter de voksne fugle til den nærmeste sø. Kortnæbbede gæs lever af al slags næringsrigt plantemateriale. Det kan være grønt græs eller vandplanter, men næringsrige rødder spises også gerne.

 

Foto: © Per Ivar Nicolaisen

 

Fakta                 

Længde: 60-70 cm

Vægt: 2,5 kg

Vingefang: 135-170 cm

Yngleperiode: Maj-juni

Antal æg/kuld: 3-5

Antal kuld/år: 1

Rugetid: 26 dage

Ungetid: 56 dage

Bestand: 40.000 rastende fugle (2000)

Levealder (max.): 39 år

Udbredelse, verden: To separate bestande. Den ene yngler på Island og i Østgrønland, den anden på Svalbard

Udbredelse, Danmark: Yngler ikke i Danmark

Fjender: Fjeldræv, havørn

Stand/trækfugl: Trækfugl

Sang: Stemmen lyder som en høj udgave af grågåsens og gentages i et hurtigere tempo

Gratis i det grønne

Kom med på gratis guidede naturture - i Aarhus, i Mols Bjerge og i din baghave.

Se mere i kalenderen

Naturhistorisk Museum · Wilhelm Meyers Allé 210, Universitetsparken, 8000 Arhus C · Tlf 86129777 · nm@nathist.dk · www.nathist.dk