Trepigget hundestejle

Gasterosteus aculeatus  

 

Beskrivelse

Hundestejlerne er en lille gruppe af små fisk, som er karakteriseret ved deres ganske tynde halestilk og nogle kraftige pigge på ryg og gællelåg. Hundestejler rejser straks piggene, hvis de føler sig truet.

Trepigget hundestejle har 2-4 pigge på ryggen. Trepigget hundestejle varierer kraftigt i udseende. Havformen har benplader langs hele kroppen, brakvandsformen kun på halvdelen af kroppen, mens den rene ferskvandsform kun har benplader på brystet. Saltvandsformen bliver størst. Den rene ferskvandform bliver ikke mere end 4 cm.

Nipigget hundestejle ligner umiddelbart, men har 7-12 pigge på ryggen. Også tangsnarren kan ligne, men den er bevæbnet med 14-17 pigge på ryggen.

Udbredelse

Trepigget hundestejle er udbredt over store dele af den nordlige halvkugle. I Danmark findes den overalt langs kysterne og langt ind i ferskvand.

Levesteder

Trepigget hundestejle lever i kystnære områder i havet og lidt ind i ferske vande. Den træffes oftest på lavt vand, hvor den det meste af året forekommer i stimer, der nogle gange kan være meget store. Den er også fundet i ganske små grøfter. Hannen er stærkt territoriehævdende, men kun i yngletiden. Da tolererer den ikke noget, der bare ligner en anden han.

Biologi

Yngleperioden ligger i maj-juni. Hunnen lægger 100-400 æg.

Hannen bygger en rede af plantedele holdt sammen af slim over en grube i sandet. Han skifter i parringstiden fra den normale, sølvskinnende dragt til en kraftigt farvet legedragt med knaldrød bug. Redeterritoriet forsvares heftigt mod alle andre kønsmodne hanner. Hannen reagerer også voldsomt på selv en dårlig papmodel af en hundestejle, blot den er rød.

Hannen lokker derefter så mange hunner som muligt ind i reden, hvor de lægger en portion æg, som han efterfølgende befrugter. Der kan være op til 1.000 æg i en rede.

Æggene passes nidkært af hannen, der vifter friskt, iltet vand hen over dem. Afhængigt af vandtemperaturen klækkes æggene efter 4-27 dage.

Når ungerne kommer ud af æggene, vogtes de en uges tid i reden af hannen. Her lever de af blommesækken. Derefter forlader ungerne reden overlades til sig selv. Trepigget hundestejle bliver kønsmoden efter et år.

Føden består af orme, krebsdyr og meget små fisk og larver.

 

Foto: © Naturhistorisk Museum

Fakta                 

Længde: Op til 11 cm (i saltvand)

Gydeperiode: Fra ultimo marts til primo maj

Antal æg: 100-400 æg

Levetid (max): 8 år

Bestand: Almindelig

Udbredelse, verden: Kystnært på den nordlige halvkugle

Udbredelse, Danmark: Langs kysterne og i ferskvand

Beskyttelse: Ingen

Anvendelse: Agn, fiskemel, fiskeolie. Arten har ingen større økonomisk interesse

Fjender: Rovfisk som havørred, ål, torsk samt søfugle

Gratis i det grønne

Kom med på gratis guidede naturture - i Aarhus, i Mols Bjerge og i din baghave.

Se mere i kalenderen

Naturhistorisk Museum · Wilhelm Meyers Allé 210, Universitetsparken, 8000 Arhus C · Tlf 86129777 · nm@nathist.dk · www.nathist.dk