Ørred

Salmo trutta  

 

Beskrivelse

Ørreden findes i tre former. Bækørreder vokser op og forbliver i vandløbet hele deres liv. Havørreder vandrer til havs og vokser op der. Søørreder vokser op i en sø. Bæk-, hav- og søørreder er samme art. De kan endda være helsøskende, men de kommer til at se noget forskellige ud alt efter, hvor de er vokset op. Bækørred har røde pletter, havørred er blank, mens søørred er blank med messingskær. I form er de typiske laksefisk med en fedtfinne uden finnestråler på ryggen mellem ryg- og halefinne.

Ørreden har 14-17 store skæl i en række fra fedtfinnen til sidelinjen. Laksen kan skelnes fra ørreder på, at den kun har 11-14 skæl samme sted. Laksens halefinne er så stiv i de forreste finnestråler, at man nemt kan holde den med et greb om haleroden. Det går ikke med en ørred.

Ørreden ligner en række andre laksefisk end laksen. Det gælder regnbueørred, som har prikker på halefinnen, cutthroat-ørred, der har prikker på halefinnen og en orange stribe på undersiden af underkæben, og fjeldørred, der har 17-23 skæl mellem fedtfinne og sidelinje.

Udbredelse

Ørreden er udbredt i Europa. Havørreden findes fra Portugal til Petjora i det nordlige Rusland, men ikke i Middelhavet. Der findes indlandsbestande i fx Høje Atlas og Tyrkiet. Ørreden findes i hele Østersøområdet og er udsat over det meste af verden. I Danmark er ørreden oprindelig udbredt i alle vandløb.

Levesteder

I de unge stadier findes ørreder altid i vandløb, helst på steder med god strøm og stenbund. De ældre stadier træffes længere nede i vandløbene eller i sø eller hav. Når ørreden skal gyde, vandrer den tilbage til det område, hvor den er udklækket.

Biologi

De unge ørreder lever af insekter, krebsdyr, igler m.m. Når de bliver større, er kosten næsten altid domineret af fisk. Ørreder kan optræde som kannibaler. Store gydefisk på over 55 cm faster i forbindelse med gydningen ligesom laks. Ørreder graver gydegruber, men er ikke helt så kræsne som laks med hensyn til bund og strømforhold. Æggene er knapt så store som lakseæg. De unge stadier er mere aggressive end laks. Hvor de to arter forekommer sammen, trænges laksen ud på det frie vand, mens ørreden typisk står i skjul. Ørreden er mere fleksibel med hensyn til gydetidspunkt end laksen. 

Fakta                 

Længde: Max. 110 cm

Vægt: Max. 17-18 kg

Gydeperiode: September til april

Antal æg: 5.000-6.000 pr. kg kropsvægt

Levetid (max): 12 år

Bestand: Almindelig

Udbredelse, verden: Fra Portugal til Petjora i det nordlige Rusland. I hele Østersøområdet. Udsat over det meste af verden

Udbredelse, Danmark: Oprindeligt udbredt i alle vandløb

Beskyttelse: Fredningstid og mindstemål

Anvendelse: Konsum- og sportsfisk

Fjender: Rovfisk, hejrer, skarver, stor skallesluger, odder, mink, fiskeørn, isfugl, brun bjørn, sæler og lommer

Gratis i det grønne

Kom med på gratis guidede naturture - i Aarhus, i Mols Bjerge og i din baghave.

Se mere i kalenderen

Naturhistorisk Museum · Wilhelm Meyers Allé 210, Universitetsparken, 8000 Arhus C · Tlf 86129777 · nm@nathist.dk · www.nathist.dk