Register over Natur og Museum

Her kan du finde en kronologisk liste over titlerne på museets tidsskrift Natur og Museum.                         

Det er desværre kun muligt at købe gamle numre fra hæftet "Fra istid til bøgetid" fra 1981 på vores webshop.
 

Årstal

Nummer Titel
1951/1 1.1 Danmark efter istiden
1951/2 1.2 Danmark fanger hvaler
1951/3 1.3 Dyrerigets stamtræ
1952/4 1.4 Edderkoppernes fangnet
1952/1 2.1 På opdagelse langs stranden
1952/2 2.2 Spiselige og uspiselige svampe - se 46.1 og 22.2
1953/3 2.3 Husets skadedyr
1953/4 2.4 Fjer og fjerfund
1954/1 3.1 Støv fra verdensrummet
1954/2 3.2 Snegle uden hus
1954/3 3.3 Danske klintekyster
1954/4 3.4 Hønseæggets naturhistorie
1955/1 4.1 Dyrepsykologi som hobby
1955/2 4.2 Markens og strandens sten - se 38.4
1955/3 4.3 Vore mindste gnavere
1955/4 4.4 Frø og frugter - se 51.1
1956/1-2 5.1-2 Fuglegylp
1956/3 5.3 Spredning af frø og frugter - se 51.1
1957/4 5.4 Før løvspring
1958/1 6.1 Vedplanternes galler
1958/2 6.2 Et diorama bygges op
1958/3 6.3 Vore vandløb og deres dyreliv
1958/4 6.4 Lidt om fuglestudiet
1959/1 7.1 Fisk fra sø og å
1960/2 7.2 Snegleæg i ferskvand
1960/3 7.3 Rovfugle i flugt - se 35.4
1960/4 7.4 Jordbundens mikrofauna vol. I - se 40.4
1960/1 8.1 Havets alger - se 28.4
1961/2 8.2 Danske bier
1961/3 8.3 Jordbundens mikrofauna vol. II - se 40.4
1962/4 8.4 Danmarks hjorte - se 43.4
1962/1-2 9.1-2 Dagsommerfugle i Danmark - se 53.1
1962/3 9.3 Fuglepleje ved hus og have
1963/4 9.4 Pattedyrmærkede træer og buske
1964/1-2 10.1-2 Bladminer på træer og buske
1964/3 10.3 Storkene i Danmark
1964/4 10.4 Om danske græshopper - se 35.3
1965/1 11.1 Skadelige insekter og svampe på skovtræer - nåletræer
1965/2 11.2 De danske mårdyr - se 39.4
1965/3 11.3 Danmarks vandtæger
1966/4 11.4 De danske ørentviste
1966/1-2 12.1-2 Dyrebehandlede frugter
1967/3 12.3 Danmarks hønsefugle
1967/4 12.4 Danmarks ugler - se 32.1
1968/1-2 13.1-2 Skadelige insekter og svampe på skovtræer - løvtræer
1968/3 13.3 Danmarks gæs - se 26.1
1969/4 13.4 Danmarks tardigrader (Bjørnedyr)
1969/1 14.1 Livets opståen og udvikling - se 32.4
1970/2-3 14.2-3 Danske humlebier og snyltehumler
1971/4 14.4 Pardannelse hos gråanden
1971/1 15.1 Danmarks padder - se 29.2
1972/2 15.2 Skovbundens lavere dyreliv
1972/3 15.3 Danske gravehvepse
1973/4 15.4 Bladlus
1973/1 16.1 Husets skadedyr - se 38.3
1974/2 16.2 Danske roser
1975/3-4 16.3-4 Danske havsnegle - se 33.2
1975/1 17.1 De sociale gedehmse
1976/2-3 17.2-3 Den lavere ferskvandsfauna
1976/4 17.4 Lopper
1977/1-2 18.1-2 Danmark fanger hvaler
1977/3 18.3 Snyltehvepse
1978/4 18.4 Bestøvningsbiologi
1979/1 19.1 Danske tørvemosser
1979/2 19.2 Fuglepleje ved hus og have 
1979/3 19.3-4 Danske orkideer
1980/1 20.1 Danske myrer - se 51.3
1981/2 20.2 Danske landsnegle - udsolgt
1981/3 20.3-4 Fra istid til bøgetid, 2. udg.
1982/1 21.1 Pattedyr i Danmark før og nu
1982/2 21.2 Stik og bid
1982/3 21.3 Gudenålaksen*
1982/4 21.4 Danmarks måger
1983/1 22.1 Danmarks krybdyr
1983/2 22.2 Giftige svampe, 2. udg. 1995
1983/3 22.3 Mider i hus og have
1983/4 22.4 Snylteorme i mennesket
1984/1 23.1 Fuglesang - form og funktion
1984/2 23.2 Danske havmuslinger*, 2. udg.
1984/3 23.3 Kødædende planter*
1984/4 23.4 Pelsdyr og pels
1985/1 24.1 Edderkoppers yngelpleje
1985/2 24.2 Heden og skoven
1985/3 24.3 Gråspurven
1985/4 24.4 Dyrene og den danske vinter
1986/1 25.1 Dykænder
1986/2 25.2 Nordens store rovdyr
1986/3 25.3 Naturillustration gennem tiderne
1986/4 25.4 Tang*
1987/1 26.1 Gæs
1987/2 26.2 Spindelvæv
1987/3 26.3 Klit, kyst og hav
1987/4 26.4 Jordbundens mider og springhaler
1988/1 27.1 Arkitektur i dyreverdenen
1988/2 27.2 Flagermus*
1988/3 27.3 Lægeplanter i natur og have - UDSOLGT
1988/4 27.4 Regnbueørred
1989/1 28.1 Odderen
1989/2 28.2 Fjer
1989/3 28.3 Ålen
1989/4 28.4 Havets planktonalger - UDSOLGT
1990/1 29.1 Byens natur
1990/2 29.2 Danmarks padder*
1990/3 29.3 Honningbier
1990/4 29.4 Rådyret
1991/1 30.1 Nattergalen
1991/2 30.2 Silden*
1991/3 30.3 Edderkopper i hus og have
1991/4 30.4 Sæler
1992/1 31.1 Svalerne
1992/2 31.2 Grøftekanten
1992/3 31.3 Lægemidler fra dyreverdenen
1992/4 31.4 De ferske vande
1993/1 32.1 Ugler i Danmark
1993/2 32.2 Farlige edderkopper
1993/3 32.3 Mus, rotter og spidsmus*
1993/4 32.4 Livets opståen og udvikling
1994/1 33.1 Svaner
1994/2 33.2 Danske havsnegle*, 2. udg.
1994/3 33.3 Laver
1994/4 33.4 Egernet
1995/1 34.1 Haren
1995/2 34.2 Danmarks guldsmede*
1995/3 34.3 Galler på planter*
1995/4 34.4 Naturen kom før teknikken
1996/1 35.1 Ræven
1996/2 35.2 Vadefugle
1996/3 35.3 Danmarks græshopper
1996/4 35.4 Rovfugle
1997/1 36.1 Løbebiller
1997/2 36.2 Træ fra danske skove
1997/3 36.3 Hvaler
1997/4 36.4 Regnorme
1998/1 37.1 Det gen-skabte menneske
1998/2 37.2 Danske forsteninger fra Tertiærtiden
1998/3 37.3 Dyrenes sociale liv
1998/4 37.4 Edderkop på frierfødder
1999/1 38.1  Stæren
1999/2 38.2 Det dyrkede land
1999/3 38.3 Husets skadedyr og svampe
1999/4 38.4 Sten på stranden
2000/1 39.1 Bakterier
2000/2 39.2 Mariehøns
2000/3 39.3 Danske hajer
2000/4 39.4 Danmarks små mårdyr
2001/1 40.1 Bæveren
2001/2 40.2 Lægeiglen og andre danske igler
2001/3 40.3 Vejret
2001/4 40.4 Jordbunden
2002/1 41.1 Svømmeænder
2002/2 41.2 Smådyr på træk
2002/3 41.3 Nye dyr i Danmark
2002/4 41.4 Grævlingen
2003/1 42.1 Katten
2003/2 42.2 Guldøjer og andre netvinger
2003/3 42.3 Gedden
2003/4 42.4 Livets opståen og udvikling. 3. udg.
2004/1 43.1 Gøgen
2004/2 43.2 Pindsvinet
2004/3 43.3 Mejerne
2004/4 43.4 Danmarks hjortevildt
2005/1 44.1 Stikmyg
2005/2 44.2 Blæksprutter
2005/3 44.3 Fugletræk
2005/4 44.4 Sporfossiler
2006/1 45.1 Spyfluer
2006/2 45.2 Muldvarpen
2006/3 45.3 Egen
2006/4 45.4 Spætter
2007/1 46.1 22 sikre spisesvampe
2007/2 46.2 Tænker dyr?
2007/3 46.3 Træbukke
2007/4 46.4 Knogler, takker, tænder
2008/1 47.1 Øjne
2008/2 47.2 Skarnbasser og andre møgdyr
2008/3 47.3 Invasive planter – uønskede arter
2008/4  47.4 Rotter
2009/1 48.1 Fabeldyr - en naturlig forklaring
2009/2 48.2 Misteltenen og fugle
2009/3 48.3 Uintelligent design
2009/4 48.4 Svinet
2010/1  49.1 Humlebier
2010/2 49.2 Dræbersneglen
2010/3 49.3 Klima og landbrug
2010/3  49.4 Natteliv
2011/1  50.1 Natskygger
2011/2   50.2 Stankelben og vintermyg
2011/3   50.3 Ører
2011/4   50.4 Mejser
2012/1  51.1 Frø og frugter
2012/2  51.2 Kannibalisme
2012/3  51.3 Myrer i Danmark
2012/4   51.4 Hønen
2013/1   52.1 Vilde bier
2013/2   52.2 I skoven med lup
2013/3   52.3 Arternes Planet
2013/4   52.4 Kragefugle
2014/1   53.1 Dagsommerfugle
2014/2   53.2 Naturens Sexliv
2014/3  53.3 Ukrudt
2014/4   53.4 Rewilding 
2015/1 54.1

Biodiversitet i byen

2015/2 54.2 Græsland
2015/3 54.3 Hjulspindere
2015/4 54.4 Damtæger
2016/1 55.1 Spiselige insekter
2016/2 55.2 Tilbage til istiden
2016/3 55.3 Cikader
2016/4 55.4 Ulve
2017/1 56.1 Danske klitkyster
2017/2 56.2 Glas- og køllesværmere
2017/3 56.3 Gift
2017/4 56.4 Tang

 

Gratis i det grønne

Kom med på gratis guidede naturture - i Aarhus, i Mols Bjerge og i din baghave.

Se mere i kalenderen

Naturhistorisk Museum · Wilhelm Meyers Allé 210, Universitetsparken, 8000 Arhus C · Tlf 86129777 · nm@nathist.dk · www.nathist.dk