Er du ego eller eco? Grafik fra goblinrefuge.com

Hvad er bæredygtighed og omstilling?

Vi er nu officielt i en ny geologisk epoke - Antropocæn, menneskets tidsalder. I Jordens geologiske lag kan man aflæse spor af istider, meteornedslag og vulkanudbrud, som har haft en afgørende faktor på klimaet og dermed livet på Jorden. Nu er det altså os mennesker, der påvirker miljø og klima, så livet på Jorden ændres og vi spiller så stor en faktor, at man vil kunne aflæse vores spor af plastikforurening, atomsprængninger, giftdepoter mm i de geologiske aflejringer fremover.

Hvordan forholder vi mennesker os til det? Allerede i 1987 satte Brundtland-rapporten første gang bæredygtighed (miljø økonomi social) på den globale dagsorden. Nu er FN kommet med 17 nye bæredygtighedsmål frem mod 2030 med seks fokuspunkter: værdighed, mennesker, rigdom, planeten, retfærdighed og partnerskab.

Naturen er det bedste billede på bæredygtighed. Livet på Jorden har udviklet og tilpasset sig på basis af meget få ressourcer og formået at udvikle en fantastisk og kompleks mangfoldighed.

Alt er energi. Hvad du spiser, omdanner kroppen til noget nyt, som igen kan gå videre i det store kredsløb og blive en ressource et nyt sted. Affald er i princippet blandede ressourcer, der har brug for at finde deres rette sted og anvendelse. Desværre forbruger vi mennesker efterhånden flere ressourcer, end der er på jorden og nedsætter samtidig jordens betingelser for at kunne levere de nødvendige ressourcer. En bæredygtig udvikling skal sikre vores nuværende behov uden at ødelægge vores eller fremtidige generationers livsgrundlag.

Omstilling til et bæredygtigt samfund handler derfor om at skabe balance mellem ressourcer og forbrug, mellem udnyttelse og beskyttelse, mellem økonomi, miljø og det sociale liv. Et samfund i balance er mere modstandsdygtigt. Omstilling er ikke ensbetydende med nedsat livskvalitet, men en vaneændring, der kan åbne for nye oplevelser og indsigter. Vi ønsker at gøre omstilling praktisk og fantasifuld, inkluderende og sjov!

Byen er et økosystem, og omstilling er noget, hver eneste af os kan gøre hele tiden. Mange bække små - selvom du føler du kun er en lille brik i den store sammenhæng, så gør du en forskel. Din handling er med til at skabe forvandling! Hvad gør du fx med dit affald - genbruger du - deler du dit overskud med naboen?

I fællesskab kan vi finde de rigtige løsninger, der giver mening lokalt og derfor skaber ægte bæredygtighed. Bæredygtighed skal derfor også være sjovt og berigende, så omstilling kombinerer det gode liv med det bæredygtige liv.

Har du lyst til at læse mere om de bæredygtige projekter og ideer, vi bliver inspireret af? Omstillingsbyer eller Transition Towns er en bevægelse, der startede i Totnes i England. Hør fantastiske Mary Clear fortælle om projektet Incredible Edible Todmorden - If you eat you're in - spiser du mad, er du medlem. Herhjemme i Danmark har vi fx Omstilling Ry. Har du set filmen Imorgen, som viser inspirerende historier om bæredygtig omstilling fra hele verden?

Se Future Navigator Anne Skaare fortælle om Fra mere til bedre. Vil du fx have adgang til mere mad? Eller vil du have adgang til bedre mad?

Og Det Fælles Bedste er en sammenslutning af flere økologiske foreninger, der arbejder sammen for at skabe opmærksomhed, viden og samarbejde omkring bæredygtig omstilling og hvordan vi i fællesskab kan være små trojanske mus og påvirke beslutningstagere, politikere og samfund. Der var folketræf på Samsø i 2014, i Lejre kommune i 2016 og i 2018 mødes vi i Sønderborg.

 

Gratis i det grønne

Kom med på gratis guidede naturture - i Aarhus, i Mols Bjerge og i din baghave.

Se mere i kalenderen

Naturhistorisk Museum · Wilhelm Meyers Allé 210, Universitetsparken, 8000 Arhus C · Tlf 86129777 · nm@nathist.dk · www.nathist.dk