GO' Mejlgade

Mød projektleder Anna Bonnichsen og læs mere om projektet.

Læs mere

Projektets delelementer

Bliv klogere på projektets dele og helhed.

Læs mere

Bæredygtighed

Natur og balance. Men hvad er bæredygtighed egentlig? 

Læs mere

Biodiversitet

Natur i byen. Kan asfaltjunglen blive mere grøn og mangfoldig? 

Læs mere

Hvad er GO' Mejlgade?

Fremtidens udfordringer ...

Aarhus vokser årligt med 4000 indbyggere. Planstrategien for Aarhus er koncentreret byvækst, med andre ord en fortætning af bymidten. Mange mennesker på begrænset plads resulterer i bl.a. miljømæssige belastninger og sociale udfordringer og muligheder, og behovet for bæredygtige løsninger på samfundets udfordringer er derfor særligt stort i byområder.

... kalder på bæredygtige løsninger

For os almindelige mennesker betyder det, at vi må gentænke vores levevis. Hvad har vi egentlig brug for? Hvordan kan vi tage hånd om miljøet og samtidig opleve livskvalitet? Hvordan kan vi ændre vores vaner, hvis vi kan?

GO' Mejlgades formål har Mejlgade-kvarteret som omdrejningspunkt, og her handler det om at få beboerne i spil om at fremme en bæredygtig omstilling af området. Projektet er tænkt som et bylaboratorium, der kan facilitere omstillingsprocessen - og være inkluderende, fantasifuld, praktisk og sjov! Visionen for GO' Mejlgade er et bæredygtigt byliv forankret i lokalt fællesskab, som løber fra fortov til tagryg. Her ønsker vi spirende, summende liv, kulturel og biologisk mangfoldighed til glæde og inspiration for beboerne og besøgende. 

Igennem 2015-2017 vil projektet udvikle bevidsthed, engagement og samarbejde lokalt omkring omstilling. Erfaring og viden, som vi har opsamlet og udviklet igennem projektet, formidles løbende og til Aarhus Kulturhovedstad 2017.

Projektet er støttet af Velux Fonden. Naturhistorisk Museum Aarhus vil med en naturhistorisk vinkel på bæredygtighed belyse de miljømæssige problematikker i bynære områder, men også udvikle løsninger og skabe konkrete tiltag som svar på udfordringerne. Med projektet ønsker vi at udvikle grønnere byliv og bæredygtige bysamfund med mere naturkvalitet i byen, ressourcebegrænsning og -håndtering.

Naturhistorisk Museum · Wilhelm Meyers Allé 210, Universitetsparken, 8000 Arhus C · Tlf 86129777 · nm@nathist.dk · www.nathist.dk