Uldhåndskrabbe

Eriocheir sinensis

 

Uldhåndskrabben stammer fra Kina. Larver af uldhåndskrabber blev sandsynligvis fragtet til Tyskland med ballastvand på skibe. Siden 1920'erne har arten spredt sig til Danmark og langs Østersøens kyst til Sverige og Finland.

Udseende

Den voksne uldhåndskrabbe adskilles fra andre krabber på de behårede klosakse, som især hos hannen er meget lodne. Det grågrønne til brune, næsten cirkelrunde skjold måler op til 8 cm i diameter. Krabbens ben er dobbelt så lange.

Behåringen på klosaksene kommer først frem, når krabbens skjold er over 2 cm i diameter.

Levested

Uldhåndskrabbens oprindelige levested er tempererede og tropiske områder fra Vladivostok til det sydlige Kina med centrum omkring Det gule Hav.

I dag er den spredt til store dele af Europa og Nordamerika. Den findes kystnært i Nordsøen, Kattegat, Bælthavet og Østersøen. Østersøens vand er dog ikke salt nok til, at den kan yngle.

Krabben lever i ferskvand i floder, men skal ud i saltvand eller brakvand for lægge æg. Den er meget tolerant over for forurening og kan derfor sagtens leve i de forurenede europæiske floder.

Den voksne krabbe kan desuden vandre langt over land for at finde nye vandsystemer.

Uldhåndskrabben graver op til 80 cm lange gange i diger og klinter og er dermed i stand til fuldstændig at underminere et dige med sammenbrud og oversvømmelser til følge. Desuden ødelægger den fisk i garn og ruser.

Føde

Uldhåndskrabben lever primært af forskellige planter, men tager også en del hvirvelløse dyr, fisk og affald.

Formering

Midt på sommeren, når uldhåndskrabben er 2-4 år gammel, begynder den vandringen mod flodmundingen. Undervejs bliver krabben kønsmoden. Hen på efteråret eller først på vinteren når hannen frem, og parringen sker, så snart hunnen dukker op.

Uldhåndskrabben kan sagtens tilbagelægge mere end 10 km om dagen på sin rejse mod havet, men den findes også mere end 1500 km oppe i kinesiske floder.

Den parrede hun fortsætter længere ud, hvor gydningen sker ca. et døgn efter parringen. Hunnen gyder op til 1 million æg. En del af æggene (op til 100.000 stk.) klæber fast til bagkroppens vedhæng. For at klæbemidlet kan hærde, kræves en saltholdighed på minimum 26 promille.

Hunnen vandrer ud på dybt vand med æggene for at overvintre og vender tilbage til kysten om foråret, hvor æggene klækkes. De små larver føres med strøm og tidevand op i flodmundingerne. Efter 20 måneder vandrer de små juvenile krabber selv længere opad i systemet.

Særlig egenskab

Uldhåndskrabbe er en delikatesse i Asien, hvor dens kød koster op mod 600 kr pr kilo.

Gratis i det grønne

Kom med på gratis guidede naturture - i Aarhus, i Mols Bjerge og i din baghave.

Se mere i kalenderen

Naturhistorisk Museum · Wilhelm Meyers Allé 210, Universitetsparken, 8000 Arhus C · Tlf 86129777 · nm@nathist.dk · www.nathist.dk