Tiger

Panthera tigris

 

Tigeren er det største og stærkeste nulevende kattedyr. Kattefamilien indeholder i alt 37 arter, og der er 6 nulevende underarter af tigre i verden. De sidste 100 år er 3 underarter uddøde. Malaysisk tiger er den senest opdagede underart. Den blev på baggrund af genetiske undersøgelser adskilt fra indokinesisk tiger i 2004.

Udseende

Tigerens pels er grundlæggende variationer af orange med sorte striber og hvide tegninger, en perfekt camouflage i levestedets tætte vegetation. Den bengalske tiger findes desuden i en meget sjælden, hvid variant, hvor den orange farve er erstattet af hvid.

Tigerens størrelse og farvemønstre varierer blandt de forskellige underarter.

Amurtiger – også kaldt sibirisk tiger – er den største og tungeste af de 6 underarter. Den er 140-280 cm lang, 80-110 cm i skulderhøjde, og den vejer fra 100 til 300 kg og er dermed en del større end de største hanløver.

Tigeren er et omvandrende muskelbundt, der virkelig signalerer styrke, især den muskuløse forkrop springer i øjnene. Som andre katte har den lange knurhår, en lang hale og store, skarpe kløer, som kan trækkes tilbage i poten.

Tigerens gebis er imponerende og et skoleeksempel på et rovdyrtandsæt. Lange hjørnetænder og skarpe rovtænder, der er designet til at dræbe og klippe sener og muskler over med. Kombineret med den enorme muskelstyrke er tigeren en specialist i at nedlægge store byttedyr. Man har set tigre nedlægge okser på over 900 kg.

Levevis

Tigeren lever alene, og de to køn er kun sammen i forbindelse med parringen. Hunnen er derfor også alene om at opfostre ungerne.

Tigeren er normalt et natdyr, og dens territorium er meget stort, afhængigt af områdets koncentration af byttedyr. For eksempel er den russiske amurtigers vigtigste byttedyr elg og vildsvin, og de forekommer så spredt, at amurtigerens territorium kan være op til 1.000 km2 for hannernes vedkommende.

Tigeren bruger en meget stor del af sin tid på at patruljere og afmærke sit territorium ved at brøle og strinte urin.

Føde

Tigerens primære bytte er store pattedyr som okser, stenbukke, vildsvin, hulepindsvin, elge og andre hjorte, men den tager også aber, fugle og krybdyr.

Tigeren fanger sit bytte ved at ligge i bagholdsangreb. Byttet dræbes enten ved et nakke- eller strubebid. På trods af tigerens store styrke er det kun ca. 10 % af jagterne, der lykkes.

En tiger skal have 15-18 kg kød om dagen. Overskydende føde bliver gemt under blade og grene til senere brug.

Formering

Begge køn bliver kønsmodne, når de er 3-4 år gamle.

Hunnen er i brunst et par dage ad gangen, og i den periode opsøges hun af hannen, der kan lugte hendes tilstand på lang afstand. Hun kan blive parret op til 100 gange i den periode.

Drægtigheden varer ca. 3½ måned, hvorefter hunnen føder et kuld på 2-4 unger. En unge vejer 800-1500 gram ved fødslen og er helt blind og hjælpeløs.

Ungerne dier i 8 uger, og efter 6 måneder begynder de at følge hunnen på jagt. Det er dog stadig moderens opgave at fange byttet til dem, indtil de er omkring 18 måneder gamle. Efter 2-3 år har ungerne endelig lært tilstrækkeligt om bytte og jagtteknik til, at de kan stå på egne ben.

Levested

Tigeren lever i det østlige Asien. Levestedet skal opfylde kravet til drikkevand, føde og skjul i form af en tæt vegetation. Tigre findes derfor i vidt forskellige biotoper, fx buskstepper, mangrovesumpe, tropiske regnskove og i tajgaen.

Lyde

Tigre benytter mange forskellige lyde til at kommunikere med hinanden. De brøler, knurrer, snerrer og stønner.

Bestand

Tigeren er akut truet og i fare for at blive udryddet i naturen i nær fremtid.

En helt frisk rapport fra FN vurderer bestanden af vilde tigre i Indien til kun 1300-1500 stk. (august 2007). Man regner her også med, at omkring halvdelen af verdens bestand af vilde tigre lever i Indien, så fremtiden ser unægtelig sort ud for dette statelige dyr!

Der eksisterer under 500 amurtigre i dag, men for bare et hundrede år siden var der over 100.000.

Den største trussel mod tigeren har tidligere været nådesløse udryddelseskampagner, mens truslen i dag, hvor arten er totalfredet, skyldes krybskytteri på grund af skindet, at dele af tiger indgår i kinesisk medicin, samt at dens naturlige levesteder bliver ødelagt.

Særlig egenskab

Tigre kan få unger med løver. Afkommet kaldes enter liger eller tigon, alt efter om moderen er løve eller tiger. Ligeren er den største nulevende kat - den kan blive endnu større end en tiger! Disse hybrider findes i dag kun i zoologiske haver, men dtidligere, da der var mange løver i asien, så man dem nu of da i naturen.

Gratis i det grønne

Kom med på gratis guidede naturture - i Aarhus, i Mols Bjerge og i din baghave.

Se mere i kalenderen

Naturhistorisk Museum · Wilhelm Meyers Allé 210, Universitetsparken, 8000 Arhus C · Tlf 86129777 · nm@nathist.dk · www.nathist.dk