Næsehornsbille

Oryctes nasicornis

 

Næsehornsbillen hører til gruppen af torbister. Af dem findes der ca. 90 arter i Danmark. Mange af torbisterne er store og flotte, men der findes også en del ganske små og uanselige torbister. Arten i udstillingen er den tropiske næsehornsbille Chalcosoma atlas.

Udseende

Næsehornsbillen er sort med kastanjebrune dækvinger. Den er 2,5-4 cm lang og er dermed en af vore største biller.

Navnet har den fået efter det næsehornslignende ”horn”, hannen er udstyret med i panden. Hunnen har derimod kun et beskedent fremspring, ligesom hun er mindre end hannen.

Man kan forveksle næsehornsbillen med valsehjorten, som også har et horn. Hornet hos valsehjorten er dog meget mindre end hos næsehornsbillen.

Levevis

Næsehornsbillen er mest fremme i aften- og nattetimerne. Man kan være heldig at møde den, når den flyver omkring i skoven, hvis man er ude i mørket. Den flyver med en dyb, brummende lyd.

Føde

Næsehornsbillen er planteæder, både som voksen og som larve. Den voksne bille lever af mere eller mindre omsat plantemateriale i skovbunden eller i kompostbunker.

Larven lever af halvt nedbrudt celluloseholdigt plantemateriale i fx bunker af savsmuld og flis, rådnende træstubbe, kompostbunker eller gamle halmballer m.m.

Formering

Hunnen lægger sine æg i gamle, rådne træstubbe, døde grene, godt omsatte kompostbunker, bunker af savsmuld eller barkflis. Æggene klækker efter kort tid. Larven lever af det døde halvomsatte plantemateriale, den er kommet til verden i.

Larven vokser meget langsomt, da dødt træ ikke ligefrem et fyldt med vitaminer. Afhængigt af temperatur og næringsværdi i føden tager udviklingen på vore breddegrader 3-5 år. Larven gennemløber 3 larvestadier.

Den udvoksede larve er 10 cm lang, hvid med brunt hoved og tyk som en tommelfinger. Den udvoksede larve forpupper sig i jorden eller i stubben i en kokon lavet af smuld. Kokonen er på størrelse med et hønseæg.

Den voksne næsehornsbille kommer frem i juni, og allerede i slutningen af juli er flyvetiden ovre. Næsehornsbillen lever atså kun et par måneder som voksen – men op til 5 år som larve!

Levested

Næsehornsbillen forekommer i det sydligste Skandinavien, herunder Danmark. Den findes desuden i det meste af det øvrige Europa, Nordafrika og i store dele af Asien.

Her i landet er næsehornsbillen især knyttet til den i den østlige del af landet, mens den mangler i store dele af Jylland. Dog er de seneste fund registreret i Østjylland.

Næsehornsbillen lever i løvskove med gamle, døde træer. I Nordeuropa er den næsten udelukkende knyttet til gærende plantemateriale som savsmulds- og træflisbunker, kompost, halmballer og lignende. Man finder den kun sjældent i skove, hvor den i givet fald skal findes i hule træer og stubbe med gærende smuld. En ændret holdning i skovbruget til henfaldende gamle træer kan sikkert skabe bedre levebetingelser for bl.a. næsehornsbillen.

Bestand

Næsehornsbillen er temmelig sjælden i Danmark. I rødlisten over truede dyr i Danmark angives den som ”næsten truet”, primært fordi den i høj grad har mistet sin vigtigste biotop, de gærende bunker af savsmuld i flis på savværkerne. I dag udnyttes såvel savsmuld som flis, til gengæld ser arten ud til at have udmærkede livsbetingelser i halmballer, der efterlades på marker i længere tid og dermed komposteres, ligesom den kan findes i halvpermanente kompostbunker.

Gratis i det grønne

Kom med på gratis guidede naturture - i Aarhus, i Mols Bjerge og i din baghave.

Se mere i kalenderen

Naturhistorisk Museum · Wilhelm Meyers Allé 210, Universitetsparken, 8000 Arhus C · Tlf 86129777 · nm@nathist.dk · www.nathist.dk