Menneske

Homo sapiens

 

Homo sapiens er et pattedyr – en art blandt næsten 200 forskellige arter af primater og den eneste overlevende repræsentant for menneskelinjen.

Udseende

Menneskets udseende varierer meget alt efter, hvor på kloden arten er tilpasset. Alligevel er der en række fælles træk, som karakteriserer et menneske.

Højden varierer fra 150 cm til over 2 meter, hvor mændene i gennemsnit er 5-10% højere end kvinderne. Der findes dog også visse dværgsamfund, hvor højden ligger mellem 110 og 140 cm.

Pattedyrenes tætte kropspels er hos mennesket reduceret til kønsbehåring, hovedhår og skægvækst (hos mænd). I stedet har mennesket lært sig at tænde bål og at klæde sig på med varme skind og senere tøj for at holde på varmen.

Mennesket går på bagbenene, hvilket frigør forbenene til at håndtere føde og redskaber med.

Menneskets hudfarve styres af en række gener, som giver et hav af forskellige udfald – fra de næsten lyserøde nordeuropæere over gule kinesere til kulsorte afrikanere.

Formering

Hunnen bliver først kønsmoden i 9-15-års alderen, hannen lidt senere. Ingen andre pattedyr har så lang en ufrugtbar periode, inden de bliver voksne.

Menneskeunger er normalt først i stand til at klare sig selv fra de er omkring 9 år gamle. I den vestlige verden er ungerne dog op mod dobbelt så gamle, inden de forlader forældrene. I den lange ungetid indlæres vigtige elementer i artens komplekse samfundsstruktur, kultur, historie og opsamlede erfaringer.

Drægtigheden er 9 måneder, og mennesket får som regel 1 unge i hvert kuld, i sjældne tilfælde 2-3 unger.

Menneskets parringstid er ikke sæsonbetinget, ligesom den voksne hun er forplantningsdygtig hele året.

Levested

Mennesket er ubetinget et af klodens mest succesfulde dyrearter målt på udbredelse. Kun visse insektarter, fx myrer, er næsten lige så udbredte. Den store udbredelse skyldes ikke mindst menneskets formidable tilpasningsevne, der gør, at det har indtaget alle kontinenter undtagen det antarktiske.

Mennesket har normalt organiseret sig i forskellige grupper, stammer, eller samfund, der i dag bl.a. kendetegnes ved 193 forskellige nationer (år 2006).

Føde

Mennesket lever af både kød og planter, hvilket også fremgår af tandsættet. I dag er kødet som regel tilberedt over varme, men kostens plantedel indtages ofte i rå tilstand. Kødet kommer mest fra tæmmede dyr, der holdes som husdyr, men et vist tilskud fra vilde dyr, der nedlægges med forskellige former for våben, er også på bordet.

Lyde

Der eksisterer omkring 7.000 forskellige sprog i menneskets forskellige samfund foruden et hav af dialekter. Den sproglige inddeling hænger ofte sammen med geografiske og nationale kriterier.

Bestand

Ikke truet. Der findes i dag omkring 6,6 milliarder mennesker i verden, og tallet er støt stigende.

Særlig egenskab

Menneskets evne til at udforme og benytte redskaber er unik. Kun ganske få andre dyr har denne evne, fx odder, chimpanse og visse fugle. Mennesket er dog det eneste, der udformer redskaber til at konstruere redskaber med!

Menneskets kulturelle samfundsdannelse er hele grundlaget for artens enorme succes. I sig selv er mennesket ikke begunstiget med de helt store sanser, men evnen til at lære, udvikle og erfare har skabt en kompleks samfundsstruktur, hvor “intet synes umuligt”!

Gratis i det grønne

Kom med på gratis guidede naturture - i Aarhus, i Mols Bjerge og i din baghave.

Se mere i kalenderen

Naturhistorisk Museum · Wilhelm Meyers Allé 210, Universitetsparken, 8000 Arhus C · Tlf 86129777 · nm@nathist.dk · www.nathist.dk