Jysk hest

Equus caballus caballus

 

Den jyske hest anses for Danmarks nationale trækhesterace. Den har sin oprindelse i den gamle danske stridshest og bondehest, som begge nedstammede fra den lille bronzealderhest.

Anvendelse

I midten af 1800-tallet bliver den jyske hest landbrugets foretrukne trækkraft ved markarbejdet, idet den er både stærk og udholdende og samtidig går langt på en spand havre.

Fra begyndelsen af 1900-tallet blev den jyske hest også i høj grad anvendt som trækhest til arbejdskørsel, bl.a. har “jyder” trukket læsset for det københavnske Carlsberg-bryggeri siden 1928 – og i dag har Carlsberg stadig 12 jyske heste på stald.

Den jyske hests rolige gemyt gør den velegnet som "fritidskammerat", men derudover bruges den i dag som landskabsplejer og i mindre omfang som arbejdshest, skovhest og kørehest.

Udseende

Den mest almindelige farve for en jysk hest i dag er rød med lys pandelok, manke og hale samt lange lyse hår på benene. De oprindeligt brune og sorte heste findes stadig inden for racen, men er langt sjældnere. Den jyske hest fremstår som en middelstor, harmonisk, muskuløs hest. Den er arbejdsvillig og har et tillidsvækkende temperament.

Højden for hingstene er mellem 155 og 160 cm, hopperne er en smule lavere. Vægten ligger på 700-1.000 kg.

Baggrund

Tidligere brugte man fortrinsvis stude til det hårde arbejde og reserverede hestene til ridning og kørsel. Især til kørsel kunne der være brug for stærke, kraftige dyr.

Fra midten af 1700-årene til slutningen af 1800-tallet lykkedes det gennem et langt og besværligt avlsarbejde at skabe en solid og stærk trækhest til landbruget. Som så ofte før var det indkrydsning af enkelte dyr, der skabte resultaterne. I 1862 kom en rød Suffolk-hingst med hvide bagsokker til Danmark. Denne hingsts karakterer præger racen den dag i dag. Næsten alle nulevende jyske heste, der anvendes som avlsdyr, nedstammer fra hingstene, "Høvding" og "Prins af Jylland".

Bestand

I 1950'erne havde man flere hundrede tusinde jyske heste i Danmark, men de måtte i årene derefter lade livet til fordel for det nye vidunder, traktoren. I dag er der ca. 1.000 jyske heste tilbage, og der ydes offentligt tilskud til arbejdet med at bevare den jyske hest.

Gratis i det grønne

Kom med på gratis guidede naturture - i Aarhus, i Mols Bjerge og i din baghave.

Se mere i kalenderen

Naturhistorisk Museum · Wilhelm Meyers Allé 210, Universitetsparken, 8000 Arhus C · Tlf 86129777 · nm@nathist.dk · www.nathist.dk