Ilder

Mustela putorius

 

Ilderen er medlem af mårdyrfamilien. I Danmark lever der en række andre mårdyr; brud, lækat, mink, husmår, skovmår, odder og grævling.

Udseende

llderen hører til de små mårdyr. Den er på størrelse med en mink. Kroppen er 40-65 cm lang, hvoraf den buskede hale udgør 10-20 cm. Ilderen vejer mellem 0,5 og 1,5 kg. Hos alle de små mårdyr er hannerne noget større end hunnerne.

Ilderen kan altid kendes på sin karakteristiske maske, en mørkebrun ansigtstegning, der giver den et gavtyveagtigt udtryk.

Hårene på kroppen ser underligt pjuskede ud. De mørke dækhår sidder relativt spredt, så de lyse uldhår skinner meget igennem.

Levevis

Ilderen er overvejende aktiv i skumringen og om natten, men kan, hvis den lever i fredelige omgivelser, også ofte ses fremme om dagen.

Begge køn har et territorium, som indædt forsvares. Hannens territorium kan være op mod 1 km 2, hunnens er noget mindre.

Når ilderen er på jagt benytter den sig af de typiske mårhop med samlede ben, men den kan også sætte i luntetrav med lige ryg. Ilderen svømmer udmærket – men det sker nu relativt sjældent.

Ilderen findes af og til i tilknytning til mennesker. Da den helst ikke vil klatre, finder vi den mest i jordhøjde, under huset eller i udhuset.

Føde

Ilderen foretrækker små gnavere, padder og fugle, men den er absolut ikke kræsen. Den vil æde næsten alt, som den kan få fat i. Fisk, æg, kaniner, høns og insekter står også på menukortet.

Hvis fødeudbuddet er stort, kan ilderen godt finde på at hamstre føde til små depoter til trangere tider. Man er dog ikke sikker på, om ilderen virkelig udnytter sine forrådskamre.

Ofte er byttedyrene kun bidt i rygraden, så dør de ikke straks. Det har den umiddelbare fordel, at de holder sig friske meget længere!

Formering

Ilderens parringstid er først på foråret i marts/april. I modsætning til de fleste andre små mårdyr har ilderen ikke forlænget drægtighed, så efter ca. 40 dages drægtighed føder hunnen 4-6 unger. Hannen holder sig for sig selv og deltager ikke i opfostringen af ungerne.

Reden findes under en trærod, i et dige eller måske under er hus.

Ungerne vejer ved fødslen sølle 10 g, men allerede efter 2-3 måneder er de selvstændige – så man vokser godt på mus!

Levested

Ilderen findes næsten overalt i Danmark, men flere af de lokale bestande er dog grundlagt af undslupne dyr fra pelsfarme, fx er ilderne på Fyn og Sjælland kommet til i 1930’erne efter 7.000 år fravær.

Ilderen er særdeles tilpasningsdygtig og kan findes i mange forskellige biotoper. Hos os er den mest knyttet til løv- og blandingsskove og især til bygninger i kulturlandskabet. Ilderen er ikke specielt knyttet til vand, selvom den da også færdes ved vandløb og søer.

Lyde

Bjæf, kluk og nervepirrende skrig hører til ilderens lydkort, men det er nu ikke tit, man hører den.

Bestand

Ilderen er ikke truet, men der dræbes mange ildere i trafikken, da den er en langsom fætter.

Gratis i det grønne

Kom med på gratis guidede naturture - i Aarhus, i Mols Bjerge og i din baghave.

Se mere i kalenderen

Naturhistorisk Museum · Wilhelm Meyers Allé 210, Universitetsparken, 8000 Arhus C · Tlf 86129777 · nm@nathist.dk · www.nathist.dk