Elg

Alces alces

 

Elgen er et klovdyr og er verdens største hjort. Det er kun hannen, der har et gevir, som den bruger, når den kæmper om hunnerne.

Udseende

Elgen bliver omkring 3 m lang og godt 2 m høj over skuldrene. Den vejer 200-825 kg. Hannen (tyren) er meget større end hunnen (koen).

Elgens kropsbygning er underlig uharmonisk. Dens krop er stor og robust med fire meget lange ben og en lang mule, som giver den et lidt spøjst udseende. På halsen har elgen en tydelig, hårklædt hudfold, kaldt skægget. Pelsen er normalt gråbrun til mørkebrun, men kan være næsten sort. Benenes lyse partier strækker sig langt op ad låret. I skoven falder elgen derfor godt ind i miljøet med skygger og lysindfald – en glimrende camouflage.

Hannen har et meget stort gevir, rekorden er over 2 meter fra spids til spids. Elgtyrene kan have to forskellige typer gevirer: et næsten cirkulært, der minder om det, vi kender fra dåhjorten, eller en mere forgrenet model, som vi kender det fra kronhjorten. Geviret tabes i januar til marts, men vokser ud igen i løbet af 3 måneder. I september er geviret færdigudviklet og klart til brug i efterårets kampe om hunnernes gunst.

Levevis

Elgen er aktiv døgnet rundt, men foretrækker dog de mørke timer morgen og aften. Tyrene færdes generelt alene, hvorimod køerne går sammen med kalvene. Elgen både svømmer og løber godt!

Afhængigt af fødegrundlaget vælger elgen at blive i samme område sommer og vinter eller at vandre til andre områder. Elgen vandrer gerne 200-300 km efter føde.

Føde

Elgen er en drøvtygger og æder kun planter. Den tager blade, skud, kviste og bark af især birk (vortebirk foretrækkes!), men også poppel, pil, røn, eg og asp er på menukortet. Specielt om vinteren er nåle fra fyrretræer en væsentlig del af kosten. Om sommeren æder elgen masser af vandplanter, urter og halvgræsser ved sumpe og i skovsøer.

Formering

Elgenes parringstid strækker sig fra september til november.

Elgkoen kan kun blive befrugtet i et døgn, så for hannen gælder det om at være på pletten! Lykkes det ikke, kommer hun dog i brunst igen tre uger senere. Drægtighedsperioden er næsten 8 måneder, hvorefter hunnen i slutningen af maj eller begyndelsen af juni føder 1-3 kalve.

Ved fødslen vejer kalvene 10-15 kg. De dier, indtil de er 5 måneder gamle, og følger deres mor det første års tid. På det tidspunkt føder hunnen igen, og så må sidste års unger stå på egne ben.

Hunnen er kønsmoden som 1-årig, tyren som 2-årig.

Levested

Elgen lever ikke i Danmark, men er udbredt i de nordlige skovområder i Europa, Asien og Nordamerika, hvor den lever i nåleskove, blandingsskove og i vådområder. Med års mellemrum svømmer en elg dog fra det sydlige Sverige til Nordsjælland. Faktisk levede der sådan en elg i Gribskov fra 1933 til 1951.

Lyde

Elgen bruger ikke særligt mange lyde i det daglige. Men i brunsttiden udstøder hunnerne nogle stønnende og hannerne nogle klagende eller snorkende lyde, når de to køn skal kontakte hinanden. Hunnernes lyde kan høres over 3 km væk.

Bestand

Elgen er ikke truet, men har naturlige fjender som ulv, bjørn, jærv og los. Elgens klove og gevir er dog markante forsvarsvåben.

Særlige egenskaber

Trods sin store størrelse er elgen en god svømmer, fordi dens pels består af hule hår. Den kan dykke ned på 5-6 m i søer efter planter.

Gratis i det grønne

Kom med på gratis guidede naturture - i Aarhus, i Mols Bjerge og i din baghave.

Se mere i kalenderen

Naturhistorisk Museum · Wilhelm Meyers Allé 210, Universitetsparken, 8000 Arhus C · Tlf 86129777 · nm@nathist.dk · www.nathist.dk