Chimpanse

Pan troglodytes

 

Chimpansen tilhører gruppen af menneskeaber, som udover 5 gibbonarter tæller orangutang, bonobo, chimpanse og 2 arter af gorillaer. Mennesket er nært beslægtet med chimpansen, kun 1,6% af arvematerialet (DNAet) adskiller os fra chimpansen.

Chimpanser har ligesom mennesket en ganske særlig knogle i hånden, der er forudsætningen for evnen til at gribe og pille. Chimpanser kan derfor både fremstille og bruge deres eget værktøj, hvilket kun ganske få dyr er i stand til. Chimpanser kan fx knække nødder med sten eller fiske myrer ud af myretuer med små pinde.

Udseende

Chimpanser bliver maksimalt 130 cm høje for hunnernes vedkommende og 170 cm for hannernes. Hunnerne vejer typisk 50-60 kg, og de lidt større hanner sniger sig op på 70 kg (ligesom en gennemsnitsmand). Kroppen er dækket af mørke hår – bortset fra ansigt, fingre, håndflader, tæer og fodsåler, der er hårløse.

Et kendetegn for chimpanser er de relativt lange arme. Chimpanser bevæger sig normalt på alle fire, både når de færdes på jorden og i træerne. Men de kan dog løbe på to ben, hvis det skal gå stærkt, men kun over korte afstande.

Levevis

Chimpanser er flokdyr. De lever i store flokke på 35-60 individer spredt over et stort område. Flokkene er opdelt i mindre hun- og hangrupper, som alle færdes i samme område. Hannerne holder sammen i hierarkiske grupper på 5-15 individer. Hangruppen er territorial og har en stærk social struktur. En eller flere brødre blandt hannerne dominerer gruppen, og det er kun den dominerende han, der parrer sig med hunnerne.

Hunnerne lever ofte i grupper på 5-10 dyr, men de er ikke så nært knyttet til deres gruppe, som hannerne er, og lever en mere solitær tilværelse, hvor de kun er i tæt kontakt med deres unger. Hunnerne emigrerer ofte for at knytte sig til andre hangrupper.

Føde

Føden er hovedsagelig vegetabilsk – frugt, blade, nødder, stængler, bark og frø, der suppleres med proteinkilder som insekter og nedlagt bytte fra mere organiseret jagt. Chimpanser kan jage og dræbe fx leopardunger, andre aber og tilmed chimpanser fra andre familiegrupper.

I jagten på insekter demonstrerer chimpanserne en formidabel evne til at fremstille og anvende redskaber.

Formering

Chimpanser bliver kønsmodne i 7-9-års alderen. Hunner og hanner er kun sammen i den tid, hvor de parrer sig, men forbliver dog i samme flok. Hunnen passer sin unge alene.

Drægtigheden varer 8 måneder, hvorefter hunnen føder 1 unge. Ungen bliver vænnet fra, når den er ca. 3 år gammel, men bevarer ofte en tæt kontakt til moderen mange år efter.

Chimpanser kan blive op til 50 år gamle.

Levested

Chimpanser findes i tropiske skove i Vest- og Centralafrika.

Lyde

Den mest almindelige af chimpansernes lyde kalder man et gisp-hyl. Det består af hyl og brøl, som kan høres op til 2 km væk.

Bestand

Chimpanserne er stærkt truede – først og fremmest på grund af ødelæggelse af deres naturlige levesteder samt et stigende jagttryk.

Gratis i det grønne

Kom med på gratis guidede naturture - i Aarhus, i Mols Bjerge og i din baghave.

Se mere i kalenderen

Naturhistorisk Museum · Wilhelm Meyers Allé 210, Universitetsparken, 8000 Arhus C · Tlf 86129777 · nm@nathist.dk · www.nathist.dk